AVV: de democratische vakbond

AVV in de gespecialiseerde handel in bloemen en planten

Gespecialiseerde bloemendetailhandel

Sinds enige tijd is AVV actief in de sector bloemisten (officieel: de gespecialiseerde handel in bloemen en planten). De werknemers in deze sector zaten reeds enkele jaren zonder cao. De laatste algemene loonstijging vond plaats in juli 2011. AVV heeft gewerkt aan het opbouwen van draagvlak door het werven van leden, het oprichten van een medezeggenschapsplatform, het bekend maken van onze werkwijze, het verdiepen van de kennis van de specifieke branche en het opstellen van een inzet voor cao-onderhandelingen. Daarmee zijn wij onderhandelingen aangegaan met werkgeversorganisatie VBW en dat heeft geleid tot een onderhandelaars-akkoord dat op 23 april 2015 is ondertekend door AVV en VBW.

De cao loopt van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2017.

01 mei 2015

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel