AVV: de democratische vakbond

Verslag bijeenkomst MZ-platform 19 april 2016

Bioscopen en filmhuizen

Dinsdag 19 april 2016 was de bijeenkomst van het MZ platform in Kargadoor te Utrecht. De volgende onder-werpen zijn besproken: pensioen, ketenbepaling tijdelijke contracten, minimum jeugdloon en een nieuw functie-gebouw.

  1. Pensioen. AVV is al vanaf de oprichting voorstander van het overstappen op een duurzaam pensioenstelsel. Gelukkig beginnen steeds meer werkgeversorganisaties in te zien dat zoiets een goed idee is. Dit is nu ook bij de NVBF het geval. We gaan dus bekijken hoe we tot een duurzame regeling komen.
  2. De ketenbepaling van tijdelijke contracten mogelijk oprekken tot vier in vier jaar. Een heel groot deel van de medewerkers in de sector werken er een paar jaar als bijbaan en gaan na het afronden van hun studie elders werken. Tot voor kort kon dat gedurende vijf jaar, toen werd dat vier jaar, nu is het twee jaar. De bedoeling van de wetgever is dat mensen daarna in vaste dienst komen, de realiteit in veel sectoren is het omgekeerde: tijdelijke contracten worden niet verlengd. We gaan bekijken of we het aantal tijdelijke contracten kunnen oprekken.
  3. AVV had ingezet op een verbetering van het minimumjeugdloon. Afgelopen week kwam minister Asscher echter al met een wetsvoorstel hierover. We zullen bekijken in hoeverre het realistisch is om hier nog een verbetering op aan te brengen. Er blijkt in de sector juist behoefte aan loonsverhoging voor mensen boven de loonschalen, omdat alle verhogingen de laatste jaren alleen voor de salaristabellen golden.
  4. We bespreken een nieuw functiegebouw.

De volgende afspraak voor het MZ-platform is op dinsdag 24 mei 2016 in Kargadoor te Utrecht.

Meld je aan door een mail te sturen naar info[at]avv.nu of via het contactformulier.

22 april 2016

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel