In het voorjaar van 2015 is het Medezeggenschapsplatform van AVV een paar keer bij elkaar geweest om de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor te bereiden. Op 16 maart heeft dit geleid tot een onderhandelings-akkoord. Op 26 maart zijn de teksten van het akkoord ondertekend.

De hoofdlijnen van het akkoord behelzen een behoorlijke vernieuwing. Geheel in lijn met de wettelijke veranderingen van de sociale zekerheid, ´van hangmat naar springplank´ en met de visie van AVV, hadden we ingezet op een stevig individueel budget voor duurzame inzetbaarheid. Dat hebben we ook weten te realiseren: een budget oplopend tot € 2.000 per persoon per jaar bij inzet van PLB uren (oplopend tot 24 uur per jaar). Je kunt het over twee jaar opsparen. Niet gebruikt budet vervalt in beginsel.

Onderhandelen is geven en nemen. De 'veer' die we hebben gelaten is dat de wachtgeldregeling komt te vervallen. Anders waren de werkgevers onder geen beding akkoord gegaan met een dergelijk stevig individueel budget voor duurzame inzetbaarheid. Deze wachtgeldregeling, oorspronkelijk afkomstig uit overheidssectoren, lag als een molensteen om de nek van de klinieken, die hierdoor compleet overvallen werden bij de algemeen verbindendverklaring van de cao ziekenhuizen in 2012. Bovendien staat deze regeling vaak een succesvolle doorstart in de weg bij klinieken in de problemen. Wat ervan overblijft in de cao ZKN is een aanvulling op de WW gedurende maximaal 6 maanden, aflopend van een 100%-aanvulling tot een 80%-aanvulling.

Een ander belangrijk punt is de professionalisering van de HR-cyclus. Dit houdt onder meer in dat de automatische periodiek komt te vervallen. De jaarlijkse verhoging wordt gebaseerd op je individuele beoordeling uit het beoordelingsgesprek. Indien deze 'op de norm' is, dan krijg je gewoon de verhoging. Is je beoordeling onder de norm, dan zitten er diverse waarborgen in de cao die ertoe moeten leiden dat je op basis van de te maken afspraken binnen een half jaar alsnog op de norm zit en dan alsnog de verhoging krijgt. Overigens wijkt dit niet zo veel af van de mogelijkheden die ook in de ziekenhuis cao stonden.

Tenslotte hebben we een kortdurend regelverlof bedongen, dat bedoeld is om de balans tussen werk en privé te verbeteren, De werkdruk is tenslotte hoog, en de combinatie met zorg voor kinderen of mantelzorg is vaak niet eenvoudig.

Een technisch punt is dat de standaard werkweek gewijzigd wordt van 36 uur naar 40 uur. Dit heeft geen consequenties aangezien de uurlonen gelijk blijven, en de vakantiedagen etc naar rato verhoogd worden. Het enige (minimale) verschil is dat je (als je niet al een contract hebt van 40 uur) ietsje meer pensioenpremie gaat betalen, waar dan weer een ietsje hogere pensioenaanspraak tegenover staat.

De looptijd is tot december 2016, met een structurele loonsverhoging van 1 % op 1 januari 2016 en van 0,5 % op 1 juli 2016.

De vorige cao ZKN 2014-2015 vind je ook op deze pagina.

14 januari 2015