Donderdag 3 november 2016 zijn de formele gesprekken gestart tussen AVV en ZKN om te komen tot een nieuwe cao voor de zelfstandige klinieken. AVV zet hierbij voor wat de arbeidsvoorwaarden betreft vooral in op continuering van de huidige arbeidsvoorwaarden, en op een loonsverhoging van twee maal 2,5% over twee jaar. Het belangrijkste punt in de inzet is echter de uitbreiding van de werkingssfeer naar de klinieken die minder dan 50% verzekerde zorg aanbieden, de zogeheten 50-min-klinieken. Op dit moment vallen alleen de 50-plus-klinieken onder de cao. Het verschil wordt door de gewijzigde financiering en de invoering van de WMO steeds kunstmatiger. Bovendien vallen sinds 1 juli van dit jaar ook de 50-min-klinieken onder de pensioenregeling van Zorg en Welzijn. Hierdoor is al een bepaalde mate van harmonisatie opgetreden, wij willen die harmonisatie graag uitbreiden.

ZKN heeft in de inzetbrief geen loonbod gedaan, en wil daarnaast de eindejaarsuitkering flexibel maken.

Deze eerste sessie is vooral gebruikt voor een toelichting op de wederzijde inzetbrieven. We hebben geconstateerd dat we voorlopig nog wel een eind uit elkaar zitten op het vlak van de loonstijging. We hopen desalniettemin op een soepel proces met een goede uitkomst.

HIER kun je de inzet van AVV lezen.

22 december 2017