Kunsteducatie

Sinds een jaar is er overleg tussen de cao-tafels kunsteducatie en bibliotheken om mogelijk de cao’s van beide sectoren te harmoniseren. Vakbonden CNV en FNV, die aan de cao-tafel bibliotheken zitten, hebben het overleg nu voor onbepaalde tijd opgeschort zonder opgaaf van reden anders dan ‘we zijn het vertrouwen kwijt’.

De wens om te harmoniseren wordt onder andere ingegeven door de sterke krimp van de sector kunsteducatie en gerelateerde sectoren als kunstuitleen, theaters, dansscholen en poppodia. Bovendien zitten tegenwoordig veel van deze partijen in hetzelfde pand. Werkgevers hebben hierdoor behoefte om één uniforme cao toe te passen. Die ontwikkelingen geven aanleiding om samen te werken, hetgeen de reden was voor het overleg tussen de cao-tafels.

Aan de ene kant is het jammer dat CNV en FNV het overleg hebben opgeschort. Aan de andere kant geeft het ons respijt met betrekking tot de pensioensituatie bij de bibliotheken. De opbouw voor actieve deelnemers is in deze sector met 20% verlaagd – een lastig onderwerp waar we ons voorlopig dus niet over hoeven te buigen.

22 december 2017