Kunsteducatie

Op vrijdag 4 maart 2016 is een startconferentie geweest voor de cao-onderhandelingen Kunsteducatie. Leden van de werkgeversorganisatie Cultuurconnectie en de bonden AVV, Ntb en FNV-kiem hebben met elkaar gesproken over thema’s die belangrijk zijn in de sector. Loek Sijbers, theatermaker en interim-directeur van Markant in Apeldoorn, schetste ter inleiding een beeld van de ontwikkelingen en de stand van zaken in de sector. De uitkomsten van het onderzoek van de Universiteit van Tilburg kwamen ook ter sprake.

Thema’s die tijdens deze conferentie naar voren kwamen:

  • ondernemerschap in loondienst en daarmee samenhangend innovatie en leiderschap;
  • gevolgen voor de sector door het aflopen van de mogelijkheden om in de cao af te wijken van de ketenbepaling voor opeenvolgende tijdelijke contracten en het ingaan per 1 mei 2016 van de nieuwe Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA);
  • aandacht voor zzp’ers in de sector door bijvoorbeeld de opdracht van overeenkomst binnen de cao-sfeer te brengen;
  • de noodzaak van financiële stabiliteit voor de sector vraagt om financiële flexibiliteit; en daarbij zoeken naar de balans tussen flexibiliteit en zekerheid;
  • functionele en geografische flexibiliteit van organisaties verhogen;
  • harmonisatie van cao’s;
  • duurzaamheid van pensioenvoorziening;
  • een afwijkende ontslagvolgorde met als doel de ontslagen daar te laten plaatsvinden waar de leegstand is in plaats van volgens het LIFO principe;
  • organisaties die de overstap willen maken van car-uwo naar cao-ke.

De bonden en werkgevers hebben afgesproken om de thema’s uit te werken en zo een eerste opzet te maken voor een nieuwe cao.

22 december 2017