Onderhandelingen zelfstandige klinieken in volle gang

De onderhandelingen met ZKN, de branchevereniging van zelfstandige klinieken, zijn in november begonnen en hebben vooralsnog niet tot een akkoord geleid. Een lastig punt aan de onderhandelingstafel is enerzijds de loonruimte. Werkgevers geven aan dat de zorgverzekeraars in de onderhandelingen keihard vasthouden aan de door de overheid opgelegde eis om de zorgkosten in toom te houden. Hierdoor zou er weinig loonruimte beschikbaar zijn. Tegelijkertijd hebben de klinieken een stevige groei-ambitie en geven zij aan dat goed-opgeleide en enthousiaste werknemers hun voornaamste ‘kapitaal’ vormen.

Anderzijds wil AVV graag dat de cao niet alleen gaat gelden voor de zogeheten 50+ klinieken (met meer dan 50% omzet uit verzekerde zorg), maar ook voor 50- klinieken (met minder dan 50% omzet uit verzekerde zorg). ZKN staat hier niet afwijzend tegenover. Wel is het zo dat de 50- klinieken op dit moment allemaal hun eigen arbeidsvoorwaardenregime hanteren. Over de wijze, volgorde en snelheid van invoering van de diverse onderdelen van de cao is nog de nodige discussie noodzakelijk.

22 december 2017