AVV: de democratische vakbond

Update cao traject Zelfstandige klinieken

Zelfstandige Klinieken

Op 5 november hebben we een tweede onderhandelingsronde gehad met ZKN over een nieuwe cao. De gesprekken gaan tot nog toe voornamelijk over vereenvoudiging van de cao-teksten. Met name de artikelen over de jaarurensystematiek, overwerk, meerwerk, plus- en minuren, roepen bij iedereen vragen op. Deze stammen uit de ziekenhuis-cao waar ooit de jaarurensystematiek is ingevoerd naast de traditionelere inplanning. Die twee manieren van inplannen passen eigenlijk niet goed bij elkaar en staan soms haaks op elkaar.

                                                                                                         de tekst gaat door onder de afbeelding

Bij het vinden van evenwichtige en veel eenvoudigere teksten gaan we uit van de grotere mate van inplanbaarheid en regelmaat van het werk in klinieken ten opzichte van ziekenhuizen. Voor werk dat wordt verricht in ‘bijzondere situaties’ is besproken dat een compensatie op zijn plaats is of kan zijn als je op andere uren moet werken dan overeen gekomen, als je extra uren buiten je rooster moet werken, als je op bijzondere tijden moet werken of als je je beschikbaar houdt voor werk.

Deze discussies zijn complex en vragen veel tijd. Op dit moment is nog niet te zeggen wat de uitkomst van deze discussies gaat zijn.

Daarnaast hebben we als AVV gevraagd om een loonbod. Ondanks dat ZKN in de eerste ronde sterk de indruk heeft gewekt met een loonbod te komen, heeft ZKN dit wederom niet gedaan, tot verbazing en teleurstelling van AVV. Wij vragen ons af of we er op deze manier uit gaan komen, als ZKN kennelijk niet serieus over de lonen wil praten.

12 november 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel