AVV: de democratische vakbond

Cao-traject zelfstandige klinieken

Zelfstandige Klinieken

In oktober zijn de gesprekken gestart met ZKN, de branchevereniging van zelfstandige klinieken in de zorg voor alweer de vierde cao in deze sector. We hebben eerst samen de belangrijkste thema’s bepaald. Naast uiteraard de loonstijging gaan die thema's vooral over de meer organisatorische kant van het werk. Over deze onderwerpen hebben we gemeenschappelijke workshops gehouden om helder te krijgen wat de belangen zijn van de beide kanten van de cao-tafel. In het vervolgtraject raakten de gemeenschappelijke uitganspunten weer uit zicht en dreigden we terecht te komen in een klassieke loopgravenoorlog.

                                                                                                          de tekst gaat verder onder de afbeelding

Nu hebben we gezamenlijk een stap terug gedaan in het proces en pakken de draad weer op bij de gemeenschappelijke uitgangspunten van de workshops. Hiermee hopen we weer in een constructief overleg te belanden, omdat zoiets nu eenmaal de beste resultaten pleegt op te leveren. We gaan er wel van uit dat we de oorspronkelijke ambitie om begin december een principe akkoord te hebben hoogstwaarschijnlijk niet gaan halen.

Inhoudelijk teleurstellend blijft dat ZKN na drie overlegrondes nog geen enkel inzicht heeft willen geven in de loonruimte, terwijl er wel degelijk een loonachterstand is ontstaan ten opzichte van omringende zorgsectoren.

30 november 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel