AVV: de democratische vakbond

ZKN heeft alweer het formele overleg opgeschort (15 maart)

Zelfstandige Klinieken

Sinds het laatste formele overleg op 4 februari is er een paar keer informeel overleg gevoerd. ZKN heeft daarin geaccepteerd dat we het formele overleg weer zouden voortzetten op 18 maart zonder de eerder door ZKN geëiste voorwaarden vooraf.
Echter, vandaag, de laatste werkdag voor 18 maart heeft ZKN alweer laten weten het formele overleg op te schorten. ZKN geeft aan niet aan de loonvoorstellen van AVV tegemoet te kunnen komen.

AVV heeft hier weinig begrip voor. ZKN weet vanaf dag één van de onderhandelingen waar ze aan toe zijn. Bovendien geeft ZKN nota bene zelf aan niet langer het lulletje van de klas te willen zijn en er snel uit te komen met de lonen als we het eens zijn over modernisering. Desalniettemin kiest ZKN ervoor om pas na vier maanden met een loonbod te komen, en dan nog een niet serieus te nemen bod.

AVV is ondertussen, in nauw overleg met ons platform, met onze loonvoorstellen een eind gezakt in de richting van ZKN, namelijk tot structureel 7% over 27 maanden met nog wat eenmalige uitkeringen, in plaats van onze eerdere 8% structureel over twee jaar. Verder zakken gaan we niet doen.

Met deze tegemoetkomingen wordt de opgelopen loonkloof met alle andere zorgsectoren weliswaar niet gedicht, maar wel voor een deel. ZKN heeft daarentegen nog niet terug willen gaan naar zijn bestuur om een groter mandaat op te halen.
Er staan nu geen formele overleggen meer gepland.

ZKN laat de impasse waarin we zitten dus bewust langer duren. Dit gaat steeds meer ten nadele van werknemers, en wij vragen ons ook in alle ernst af, wat de strategie van ZKN hiermee is.

15 maart 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel