AVV: de democratische vakbond

Loonsverhogingen en de eenmalige uitkering

Zelfstandige Klinieken

In de cao ZKN zijn loonsverhogingen afgesproken.
Per 1 juli 2019 krijg je 3,5% meer loon en per 1 februari 2020 krijg je 3,25% meer. Voor de duidelijkheid: deze loonsverhogingen zijn afgesproken voor iedereen die onder de cao ZKN valt. Ook voor medewerkers die meer verdienen dan het maximum in de tabellen behorend bij de schaal van hun functie (de ‘bovenschaligen’) is deze afspraak gemaakt. Bovenschaligen hebben dus ook recht op de loonsverhogingen. 

de tekst gaat door onder de afbeelding

Ook eenmalige uitkering
Naast de structurele loonsverhogingen is er ook een eenmalige uitkering afgesproken voor iedereen. Dit is 12 maal het bruto maandsalaris van de maand september. De essentie van de gemaakte cao-afspraak is dat je 1,25% van het bedrag dat je in 2019 als salaris verdient als eenmalige bruto uitkering ontvangt.

Vraag en antwoord
Omdat hier veel vragen over kwamen, zie je onderstaand hoe hier in bijzondere situaties mee wordt omgegaan.

Ik heb in september onbetaald verlof, wat nu?
Dan wordt 1,25% van het over de afgelopen 12 maanden ontvangen salaris als basis genomen voor de berekening van je eenmalige uitkering in september.

Ik ben later in het jaar in dienst gekomen, hoe wordt de uitkering dan berekend?
De uitkering wordt dan berekend over het aantal maanden dat je tot 31 december in 2019 in dienst zal zijn.

Als je halverwege september in dienst komt, krijg je dan ook de volledige uitkering?
Dan wordt uitgegaan van het aantal maanden dat je in 2019 in dienst zal zijn. 

Moet het parttime percentage worden toegepast?
Nee. Je salaris als deeltijdmedewerker is gebaseerd op het parttime inkomen. De eenmalige uitkering dus ook.

Wat als je een wisselend rooster hebt of tot augustus fulltime hebt gewerkt en vanaf september parttime werkt?
In dat geval wordt 1,25% van het over de afgelopen 12 maanden ontvangen salaris als basis voor de berekening genomen. 

Ik heb veel meeruren gemaakt dit jaar, tellen deze mee voor het parttime percentage?
Dan wordt 1,25% van het over de afgelopen 12 maanden ontvangen salaris als basis genomen voor de berekening van de eenmalige uitkering. Wees hier zelf alert op dat dit goed gaat.

Wordt bij de berekening alleen het maandsalaris of ook de vakantietoeslag meegenomen?
Nee, de vakantietoeslag wordt niet in de berekening meegenomen. Er wordt uitgegaan van het ‘kale’ maandsalaris.

Meer informatie nodig?
Heb je vragen over de loonsverhogingen, de eenmalige uitkering of de cao ZKN, dan kun je deze stellen per mail aan onze helpdesk of door te bellen naar 070 - 44 42 140. Vanwege de vakanties van onze medewerkers kan het zijn dat het iets langer duurt voor je antwoord krijgt. We doen ons best je zo snel mogelijk te antwoorden. 

15 juli 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel