AVV: de democratische vakbond

Cao's in de zorg vergeleken

Zelfstandige Klinieken

Deze week werd bekend dat er een cao-akkoord is behaald voor de cao Ziekenhuizen. Goed nieuws voor alle werknemers in ziekenhuizen! We vergelijken de resultaten van verschillende cao’s in de zorg. De Harvard-onderhandelmethode van AVV is zo gek nog niet.

Na de staking in november is er nu eindelijk een volgens de FNV zwaarbevochten akkoord. AVV zit als enige bond aan tafel bij de cao Zelfstandige klinieken. Ook deze onderhandelingen verliepen niet makkelijk. De vorige cao liep eind december 2018 af. Half april 2019 werd pas een akkoord bereikt, na een half jaar onderhandelen. Door constructief de dialoog aan te blijven gaan en met creatieve tegenvoorstellen te komen is het gelukt tot een akkoord te komen.

Hoe verhoudt dit resultaat zich tot de andere cao’s in de zorg als het gaat om loonstijgingen? Onderstaand zetten we dat op een rijtje. Daarbij is gekeken naar afspraken over structurele loonstijgingen van de loontabellen in de cao’s.

Cao ZKN
Looptijd 24 maanden: 6,75%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,37% (op jaarbasis)

Cao Ziekenhuizen   
Looptijd 27 maanden: 8%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,55% (jaarbasis) excl. ORT.

Cao VVT
Looptijd 26 maanden: 6,5%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,0% (jaarbasis)

Cao Gehandicaptenzorg
Looptijd 30 maanden: 6,55%. Gemiddelde structurele loonstijging is 2,62% (jaarbasis)

Cao GGZ
Looptijd 30 maanden: 6,55%. Gemiddelde structurele loonstijging is 2,62% (jaarbasis).

Opvallend is dat in de cao VVT en Ziekenhuizen geen structurele loonstijging is afgesproken voor 2019. Dat is wel het geval in de cao ZKN. In andere zorg cao’s is al een structurele loonstijging afgesproken voor 2021. 

De cao ZKN loopt eind 2020 af. Dat betekent dat we bij de volgende onderhandelingen ook over 2021 zullen proberen een structurele loonstijging af te spreken. Daarvoor zullen we door blijven gaan zoals we dat nu doen: niet van tafel lopen, maar constructief in overleg blijven met werkgevers.

20 december 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel