AVV: de democratische vakbond

Heb je met Kerst gewerkt? Dan heb je recht op een toeslag, tot wel 300%

Fashion; Sport & LifestyleRetail non-foodTuincentraVereniging van Grootwinkelbedrijven in TextielWonen

Steeds meer winkels zijn open tijdens feestdagen. Als medewerker kun jij daarmee te maken krijgen. Met Eerste en Tweede Kerstdag waren bijvoorbeeld een aantal winkels open. Waar heb je precies recht op en waartoe kun je verplicht worden?

Zelf je agenda bepalen
Wij als vakbonden vinden het belangrijk dat jij als medewerker grip hebt op je werktijden. Door verruiming van openingstijden neemt de druk om te komen werken alleen maar toe. Wij snappen dat werkgevers tegemoet willen komen aan de wensen van de klant en dus op feestdagen open gaan. Maar een gezonde balans tussen je werk, je privéleven en eventuele zorgtaken is minstens zo belangrijk. En misschien nog wel meer tijdens feestdagen waarop je tijd kunt doorbrengen met familie of vrienden. In de cao staat een aantal afspraken die jou invloed geven.

Niet werken en toch doorbetaald krijgen
Als je niet werkt op de feestdagen kan het zijn dat je toch doorbetaald wordt. Je moet dan in de 13 weken voorafgaand aan de feestdag minstens 8 dagen op dezelfde dag gewerkt hebben. Je krijgt dan het gemiddeld aantal gerealiseerde uren uitbetaald. Naast je feitelijk gewerkte uren zijn dat bijvoorbeeld ook ziekte-uren, vakantie-uren of verlofuren. Voorbeeld: Hemelvaartsdag valt op een donderdag. Ben je in de 13 donderdagen voorafgaand aan deze feestdag minsten op 8 donderdagen aan het werk geweest, dan krijg je die dag wel uitbetaald voor het gemiddeld aantal ingeroosterde uren.

Wel werken: dan een toeslag
Als je wel gaat werken op een feestdag en je voldoet aan de 8 uit 13 regel dan krijg je naast de doorbetaling van je loon, je gewerkte uren uitbetaald en daar bovenop een toeslag van 100%. Voldoe je niet aan de 8 uit 13 regel dan krijg je alleen je gewerkte uren uitbetaald met daar bovenop een toeslag van 100%.

Uitspraak sociale commissie: 300%
Sommige werkgevers zijn het niet eens met de manier waarop wij, de vakbonden, de cao uitleggen. Wij van AVV en vakbonden CNV en de Unie, vinden dat het betekent dat je tot 300% uitbetaald kan krijgen als je op een feestdag werkt, waarop je normaal ook ingeroosterd zou zijn. We hebben het voorgelegd aan de sociale commissie, en die gaf de vakbonden gelijk. Een bedrijf als H&M betaalt trouwens gewoon die 300%. Het advies is formeel niet bindend en mogelijk willen niet alle werkgevers het advies van de sociale commissie overnemen. Als je denkt dat jij ook recht hebt op 300% maar je krijgt het niet, mail ons dan: info@avv.nu.

In een schema ziet de feestdagentoeslag er zo uit:

 

Loondoorbetaling

Gewerkte uren

Toeslag 100%

Wel 8 uit 13 en werkt niet

JA

NEE

NEE

Wel 8 uit 13 en werkt wel

JA

JA

JA

Geen 8 uit 13 en werkt niet

NEE

NEE

NEE

Geen 8 uit 13 en werkt wel

NEE

JA

JA

Werken op feestdagen is altijd vrijwillig
In alle gevallen geldt dat werken op feestdagen volgens jouw cao op vrijwillige basis gebeurt. Je kan dus alleen werken als je daar zelf mee instemt. In de cao staat dat de werkgever je alleen kan verplichten om te komen werken als hij de bezetting niet rond krijgt met vrijwilligers. Maar als je gewetensbezwaren hebt kun je nooit verplicht worden.

29 december 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel