AVV: de democratische vakbond

Cao Zelfstandige klinieken

Zelfstandige Klinieken

Deze cao loopt eind 2020 af. Binnenkort overleggen we met ZKN hoe we het traject ingaan voor een nieuwe cao. Ook hier speelt de verwachte verhoging van de pensioenpremie, en de impact van de coronacrisis.
In 2021 zal naar verwachting de pensioenpremie stijgen met zeker anderhalf procent; van 22,5% naar 24%. Dat is lastig, want het zet druk op de ruimte die er is voor loonstijgingen. AVV neemt al geruime tijd nadrukkelijk het voortouw bij de gesprekken over de pensioenhervorming, zowel in deze sector als landelijk. Gelukkig ligt er nu eindelijk een pensioenakkoord, zodat die gewenste en noodzakelijke hervorming ook snel kan worden doorgevoerd. Het is nu aan werkgevers en vakbonden om dat ook te doen. Aan AVV zal het niet liggen.

 

07 september 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel