AVV: de democratische vakbond

Cao-overleg tijdens coronabeperkingen

Door de coronacrisis loopt het cao-proces totaal anders dan we begin dit jaar verwachtten. Overleg is uitgesteld, sommige werkgevers kregen te maken met grote omzetdalingen en er is een allesoverheersende onzekerheid over wat er in de nabije toekomst gebeurt. Lees hieronder wat de stand van zaken is bij een aantal cao's.

Consumentenbond

Bij de Consumentenbond is op 28 oktober het cao-overleg gestart. De bedoeling is dat we nog voor 1 januari een nieuwe - liefst meerjarige - cao sluiten. Qua planning en gezamenlijke ambitie moet dat lukken.

RET en Curium

Dat geldt niet voor het inmiddels gestarte cao-overleg bij RET en Curium. Beide bedrijven kampen met teruglopende inkomsten en omzetdaling. De reden: Covid-19. Dat maakt dat deze werkgevers zich aan beraden zijn: het overleg opschorten of toch afspraken maken.

Wat AVV betreft kunnen we best overleggen. We snappen dat het maken van loonafspraken moeilijk ligt, maar kwalitatieve afspraken - bijvoorbeeld hoe je als werkgever omgaat met de inzet van je personeel - kunnen sowieso worden gemaakt. Een cao is meer dan alleen het maken van een loonafspraak.

Waterbedrijven

Bij de sector Waterbedrijven loopt de huidige cao af op 31 december. Of het lukt om voor het eind van het jaar een nieuwe cao te hebben bespreken we 13 november. Dan komen bonden en werkgevers voor een verkennend gesprek bij elkaar. Natuurlijk niet fysiek, wel Corana-proof.

Kunsteducatie en Openbare bibliotheken

In oktober is er weer een stap gezet richting een gezamenlijke cao van Kunsteducatie met Openbare bibliotheken. Alle partijen zijn samengekomen om de teksten van die nieuwe cao vorm te geven. We hopen voor het eind van dit jaar daarmee klaar te zijn.

Het innovatiebudget dat stichting OAK ter beschikking heeft gesteld, is goed ontvangen in de sector. Vijfendertig organisaties hebben een aanvraag gedaan die is toegekend. Binnenkort kun je op de sectorpagina voor kunsteducatie lezen welke projecten subsidie hebben ontvangen.

Zelfstandige klinieken

De cao Zelfstandige klinieken loopt eind dit jaar af. Wij willen gesprekken over een nieuwe cao starten. Ook in deze sector zijn werkgevers onzeker. Er zijn nog weinig contracten met zorgverzekeraars tot stand gekomen, omdat ze de kat uit de boom kijken. Dat heeft te maken met de aandacht die op dit moment uitgaat naar de corona-gerelateerde zorg in de ziekenhuizen. Desondanks starten we binnenkort de gesprekken over de cao. Het zal waarschijnlijk een kortlopende cao worden met de focus op loonafspraken.

Stijging pensioenpremie vreet aan loonruimte

De premie bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn zal stijgen van 23,5 naar 25% en het jaar daarna naar 25,8%. Werknemers betalen de helft van die premies: dat gaat betekenen dat er minder loonruimte is. Wij vinden het jammer dat zo'n groot deel van de salarissen naar de pensioenen gaat, en vragen ons af of deelnemers dat wel willen.

11 november 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel