AVV: de democratische vakbond

Onderhandelingen cao ZKN van start

Zelfstandige Klinieken

De huidige cao ZKN loopt eind van dit jaar af, daarom voert AVV onderhandelingen met werkgeversvereniging ZKN over een nieuwe cao. AVV wil praten over:

  1. Een marktconforme loonsverhoging
  2. Een aanpassing in de regels voor bijzonder verlof, zodat het huidige verschil in rechten tussen deeltijd-, en voltijd medewerkers wordt opgeheven.
  3. Een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en het verminderen van werkdruk in 2021. 
  4. Verduidelijking van de werkingssfeer (de bepaling die regelt voor wie de cao geldt), zodat voor iedereen klip en klaar uit de tekst blijkt dat werkgevers de structuur van hun organisatie (of BV’s) niet kunnen gebruiken om bepaalde medewerkers uit te sluiten van de cao.

Vanwege de onzekere economische periode hebben ZKN en AVV besloten de gespreksonderwerpen kort te houden. Daarmee willen we bereiken dat we als partijen op tijd tot een cao kunnen komen.

Op 2 december zijn de gesprekken gestart. In het eerste overleg zijn vooral de wederzijdse inzetten toegelicht en over en weer vragen gesteld. Duidelijk is dat we op dit moment nog ver van elkaar af staan als het gaat om de loonontwikkeling. Het volgende overleg staat gepland op 9 december.

We streven ernaar om iedereen vóór het einde van de huidige cao (1 januari 2021) te kunnen melden welke afspraken er zijn gemaakt voor het volgende jaar.

Lees hier de werknemersinzet van AVV.

Lees hier de werkgeversinzet van ZKN.

Ben je nog niet geregistreerd in het cao-panel om te stemmen over je cao, dan kun je dat hier doen. Dit is kosteloos en je hoeft daarvoor geen lid te worden van AVV. Als we een stemming uit gaan zetten, krijg je van ons een bericht met een link om te stemmen.

Vanuit AVV nemen medewerkers uit diverse klinieken deel aan de onderhandelingen. Wil jij ook betrokken zijn bij de onderhandelingen en alles op de voet volgen? Mail ons dan. We zorgen ervoor dat je kunt deelnemen in ons platform voor medewerkers van zelfstandige klinieken, waarin we de onderhandelingen voorbereiden en de voortgang bespreken.

04 december 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel