AVV: de democratische vakbond

Akkoord cao ZKN 2021 bereikt

Zelfstandige Klinieken

Gezamenlijk bericht van AVV en ZKN

Op 18 december 2020 hebben vakbond AVV en ZKN een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Zelfstandige klinieken, aangesloten bij ZKN. De cao heeft een looptijd van één jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De belangrijkste afspraak betreft de loonontwikkeling: met ingang van 1 januari 2021 worden de salarissen met 2% verhoogd.

AVV zal het onderhandelaarsresultaat de komende weken met een positief advies aan haar leden ter goedkeuring voorleggen. Waarschijnlijk is er medio januari 2021 duidelijkheid over de uitkomst van die raadpleging. Bij een akkoord over de uitkomst daarvan wordt de nieuwe cao eind januari ondertekend. De overeengekomen salarisstijging kan dan met ingang van februari 2021 worden toegepast, met terugwerkende kracht tot 1 januari.

ZKN en AVV zijn tevreden met het bereikte resultaat, gelet op de bijzondere sociaaleconomische situatie waarin wij ons bevinden. Corona heeft grote impact op de medisch specialistische zorg en daarmee ook op de dienstverlening van Zelfstandige klinieken en de werkzaamheden van de medewerkers. 2021 zal een jaar van uitdagingen en onzekerheden worden. Uit de gemaakte afspraak blijkt enerzijds de waardering voor de inzet van de medewerkers, anderzijds wordt met deze afspraak het belang van een gematigde loonontwikkeling voor de branche gerespecteerd.  

Lees hier de tekst van het onderhandelaarsakkoord. 

18 december 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel