AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao zelfstandige klinieken voor 2021

Zelfstandige Klinieken

ZKN, de branchevereniging voor zelfstandige klinieken en vakbond AVV hebben deze week een nieuwe cao afgesloten voor het jaar 2021. Deze cao is van toepassing op de ongeveer 6000 medewerkers van de klinieken die zijn aangesloten bij ZKN. De belangrijkste afspraak betreft de loonontwikkeling: met ingang van 1 januari 2021 worden de salarissen met 2% verhoogd.

Met de afspraken hebben partijen recht gedaan aan de enorme inzet van het personeel in het afgelopen Coronajaar. Tegelijkertijd is rekening gehouden met de lastige omstandigheden waarmee klinieken en hun medewerkers gedurende de pandemie te maken hebben. Corona had en heeft grote impact op de medisch specialistische zorg. Zo ook in klinieken waar het op- en afschalen van zorg steeds tot grote druk op het personeel heeft geleid.

Ook 2021 zal een jaar van uitdagingen en onzekerheden worden. Met de nieuwe arbeidsvoorwaarden is dan in ieder geval aan een belangrijke basisvoorwaarde voldaan.  

21 januari 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel