AVV: de democratische vakbond

Workshops werkdruk en duurzame inzetbaarheid

Zelfstandige Klinieken

In het voorjaar hebben AVV en ZKN twee workshops georganiseerd met werknemers en HR-managers over de thema’s werkdruk en duurzame inzetbaarheid. We hebben de uitkomsten in twee flyers gezet die je hier en hier kunt downloaden.  

Werkdruk 
Bij werkdruk onderscheiden we in het kort de volgende aspecten: 

• onder hoge tijdsdruk werken  
• in een hoog tempo werken  
• door omstandigheden langer moeten werken dan gepland  
• niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren 

  • Een belangrijke conclusie is dat de planning cruciaal is bij de werkdruk, en een belangrijke aanbeveling is dan ook heel simpel: Betrek de werknemers bij de planning. 

Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is natuurlijk een beetje een containerbegrip, hier verstaan we onder duurzame inzetbaarheid het beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.  
Met de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd wordt het belang van duurzame inzetbaarheid almaar groter. Werknemers hebben belang bij het waarborgen en vergroten van hun eigen inzetbaarheid bij de huidige werkgever én hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behouden. 
Voor werkgevers betekent het onder andere het gesprek aangaan om de behoeften en ambities van medewerkers te verbinden aan de doelstellingen van de kliniek. 

Ook hier is een belangrijke aanbeveling om samen het gesprek aan te gaan, duurzame inzetbaarheid is gediend bij maatwerk dat op de situatie past.  

14 september 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel