AVV: de democratische vakbond

Het rooster in de zelfstandige kliniek

Zelfstandige Klinieken

De zelfstandige kliniek maakt gebruik van een rooster. Zo weet het personeel op tijd waar ze aan toe zijn en kunnen ze om hun rooster heen plannen. Wanneer een werknemer ingeroosterd staat en het werk gaat op korte termijn niet door om een reden die buiten de werknemer ligt, is dit een ondernemersrisico, dat wil zeggen het komt voor rekening van de werkgever. Dit betekent dat de werknemer nog steeds recht heeft op het loon van de uren die zij of hij ingeroosterd stond. 

Het komt helaas voor dat werkgevers dit bij de werknemer neerleggen. De werknemer krijgt dan bijvoorbeeld niet betaald of de ingeroosterde uren worden als min-uren gerekend of zelfs als vakantie uren geregistreerd. Dit mag niet. In de cao is vastgelegd dat je als werknemer alsnog recht hebt op je geld en dat de uren niet als min- of vakantie uren genoteerd mogen worden. Niet alleen in de cao, maar ook in de wet trouwens: artikel 7:628 in het burgerlijk wetboek. Ga in gesprek met je leidinggevende wanneer dit gebeurt en wijs op de cao waarin jouw rechten verankerd staan. Luistert jouw leidinggevende hier niet naar? Neem dan contact met ons op. 

Wat wel kan, is dat de werkgever met jou in overleg gaat om te zien of jij bereid bent je dienst op die korte termijn te verplaatsen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een collega ziek is en je werkgever je vraagt om die dienst over te nemen. Zeker als dit slechts incidenteel gebeurt, getuigt het van goed werknemerschap dat je het verzoek serieus behandelt en erop ingaat als dat binnen je mogelijkheden ligt. Overigens is het ook goed werkgeverschap dat je werkgever de roosters zoveel mogelijk intact laat. Het getuigt niet van goed werkgeverschap als je rooster vaak wordt aangepast en jij je daar maar in dient te schikken.  

14 oktober 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel