AVV: de democratische vakbond

Onderhandelingen met ZKN gestart 

Zelfstandige Klinieken

Donderdag 21 oktober zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zelfstandige klinieken van start gegaan. De voorstellenbrief van AVV kan je hier lezen.  

ZKN heeft onder meer de volgende voorstellen gedaan: 

  1. Een cao met een looptijd van twee jaar en een marktconforme loonstijging 

  1. Ontwikkeling van de individuele medewerker en een modernisering van de beoordelingssystematiek 

  1. Een gezamenlijk onderzoek naar duurzame inzetbaarheid 

Beide partijen hebben de eigen voorstellen toegelicht en vragen gesteld over de voorstellen van de wederpartij. Op donderdag 28 oktober praten we verder over de wederzijdse voorstellen. Tussentijds spreken we nog met het MZ-platform over de voorstellen van ZKN en hoe we daarop willen reageren.  

Wil je meepraten? Meld je dan aan via info@avv.nu. 

22 oktober 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel