AVV: de democratische vakbond

Een mooi cao resultaat voor de Zelfstandige Klinieken

Zelfstandige Klinieken

Afgelopen dinsdag 21 december, vond de laatste onderhandeling plaats tussen AVV en ZKN. Tijdens deze onderhandeling zijn we met ZKN tot een principeakkoord gekomen voor de cao. Hier lezen jullie het principeakkoord waarin alle afspraken zijn vastgelegd. De belangrijkste punten uit het principeakkoord zijn: 

  • De looptijd is twee jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 

  • Een loonstijging van 2,75% op 1 februari 2022 en op 1 februari 2023. 

  • Gedeeltelijk betaald aanvullend geboorteverlof: als je aanspraak maakt op aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken volgens de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), ontvang je gedurende dat verlof niet 70% maar 90% van je salaris. 

  • Een ‘Vitaliteitsregeling ouder wordende medewerkers’; een ’80-90-100’ regeling. Dat houdt in dat je 20% van de in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur minder kunt gaan werken vanaf drie jaar voor je AOW-datum. Er zitten een paar voorwaarden aan: de belangrijkste is dat je contractgrootte minstens 25 uur per week is. De werkgever betaalt de helft van 20% minder gewerkte uren door. Daarbij heb je de keuze om je pensioenopbouw al dan niet volledig voort te zetten. Als je de pensioenopbouw volledig wil voortzetten dan betaalt de werkgever het bijbehorende werkgeversdeel van de pensioenpremie.  

  • Extra uitleg in de cao over hoe leidinggevenden om moeten gaan met roosteraanpassingen op de korte termijn.  

  • Je hoeft buiten werktijd niet bereikbaar te zijn voor zijn werkgever. Je bent in je vrije tijd niet verplicht communicatie van het werk actief te volgen.  

  • Een nieuw artikel over duurzaamheid en Groene banen: werkgever en medewerkers streven naar de uitvoering van een krachtig milieubeleid waar zuinig energiebeleid, duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord inkopen onderdeel van uitmaken. 

Van vrijdag 7 januari 12 uur tot en met 21 januari 12 uur, kunnen jullie stemmen over dit resultaat. Jullie krijgen te zijner tijd een uitnodiging met informatie over het stemproces. Zoals altijd, ondertekent AVV de cao alleen wanneer de meerderheid van de stemmen positief is. 

24 december 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel