AVV heeft in samenwerking met Kunstenbond, Ntb en werkgeversorganisatie Cultuur­connectie weer een nieuwe cao gesloten. De uitslag van de door AVV georganiseerde stemming was positief. De nieuwe afspraken zijn goed ontvangen: er was geen enkele tegenstem. Suggesties die gedaan werden voor de toekomst waren onder andere het toevoegen van meer functieprofielen.

Na de kortlopende cao van 2016 is nu een cao afgesproken met een looptijd van twee jaar. Cao-partners willen deze twee jaar gebruiken om de cao te moderniseren, zodat deze de toekomstbestendigheid van de sector meer gaat ondersteunen. Kunsteducatieorganisaties kunnen zich aanmelden bij het OAK om hun plannen gericht op toekomstbestendigheid uit te proberen, in de vorm van een proeftuin. Andere lange termijn afspraken zijn: vernieuwen van de functieprofielen; het starten van onderzoeken naar een toekomst­bestendige pensioenregeling en naar herverzekeren van het derde ww-jaar; doorgaan met overleg met en onderzoek naar harmonisatie met cao’s van andere sectoren; herschrijven van de cao zodat deze leesbaarder en gemakkelijker toepasbaar wordt.

Verder zijn de volgende afspraken gemaakt in de nieuwe cao: loonsverhoging en aanpassing salarisschalen; verruiming van de ketenbepaling; inperking van het steeds maar tijdelijke contractuitbreidingen geven zonder vaste uren te bieden; verruiming van de bevoegdheden van de ondernemingsraad; de Sectorcommissie Ontslagvolgorde Kunst­educatie (SOK) wordt i.i.g. aangehouden tot 1 januari 2018; overgangsbepaling boven­wettelijke uitkering blijft behouden.

Cao KE 2017-2018 inzien? Dat kan HIER.
De gemaakte afspraken lees je HIER in het principeakkoord.
Zodra de rapportage van de stemming bekend is, kun je die HIER inzien.
Heb je een vraag over de gemaakte afspraken? Kijk HIER of jouw vraag erbij staat.

05 januari 2017