Aanstaande woensdag 1 februari starten de cao-partners de onderhandelingen met een tweedaagse bijeenkomst. Partners willen af van de traditionele loopgravenoorlog waarin alle partijen hun inzet kenbaar maken en elkaar vanuit hun stellingen proberen te overtuigen. Deze nieuwe route, ook wel co-creatie genoemd, is gericht op samen zoeken in een open proces. De tweedaagse is bedoeld om thema’s en richting te benoemen en verkennen. Uit deze tweedaagse ‘hogedrukketel’ komen werkgroepen voort die de afstand tussen partners en werknemers moet gaan verkleinen. AVV zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk werknemers in de provincies kunnen meedenken en een bijdrage kunnen leveren.

Er zal onder andere gesproken worden over:

  • minder centraal in cao regelen en dus meer decentraal kunnen regelen
  • andere beloningsstructuur
  • een andere rol voor werknemer (meer eigen verantwoordelijkheid)
  • verhouding flex/vast in het kader van de wet normalisering arbeidsvoorwaarden ambtenaren (WNRA)
  • een houdbare pensioenregeling

Lees HIER de formulering van de thema’s door AVV.

31 januari 2017