In de Staatscourant is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit gepubliceerd dat de cao Fashion, Sport & Lifestyle inclusief de module Tuincentra algemeen verbonden is verklaard. Alternatief Voor Vakbond is verheugd over de algemeen verbonden verklaring, want dit betekent dat alle werknemers in de sector nu recht hebben op de afspraken uit de cao. En alle werkgevers uit de sector die onder de werkingssfeer vallen, zoals beschreven in artikel 1 van de cao, zijn verplicht om de cao toe te passen — ook al zijn ze niet aangesloten bij de werkgeversvereniging INretail.

Ondertussen is er ook voor de sector Wonen een module opgenomen in de cao FS&L. Omdat de cao hierdoor gewijzigd is, zal opnieuw voor de aangepaste cao het proces van algemeen geldig verklaring moeten worden doorlopen.

Bekijk HIER de publicatie in de Staatscourant.

27 maart 2017