Op 22 mei heeft Alternatief Voor Vakbond samen met het IPO en de andere vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF, een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de provincies. Door co-creatie is op vernieuwende wijze door werkgevers en vakbonden samengewerkt aan deze nieuwe cao. De afspraken in de cao sluiten aan bij de snel veranderende maatschappelijke omgeving met eigentijdse arbeidsverhoudingen, waarbij gelijkwaardigheid, vertrouwen en dialoog tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers de basis vormen.

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De salarissen stijgen per 1 juli 2017 met 2,0% en per 1 januari 2018 met 1,3%. Voor in september 2017 is een eenmalige uitkering afgesproken.

Provincies stoppen met het beleid van variabel belonen. Daarvoor in de plaats komen individuele budgetten. Verder zijn er afspraken gemaakt over de inzet van flexibele arbeidsrelaties, reparatie van de versobering van de WW.

Iedereen die werkzaam is bij een provincie mag zijn/haar mening geven over het gesloten akkoord. AVV organiseert - zoals altijd - een stemming over het onderhandelaarsakkoord. Houdt HIER de site in de gaten wanneer de stemming opent. De verwachting is eind volgende week of na Pinksteren.
HIER vind je meer informatie over stemmen bij Alternatief Voor Vakbond.

HIER vind je meer informatie over het bereikte akkoord.

25 mei 2017