Vacature Bestuurslid

Op onze platform- en ledendag van 19 mei heeft oud AVV voorzitter en medeoprichter Mei Li Vos een workshop gegeven over de kneepjes van het beïnvloeden van de politiek, het versterken van het AVV-profiel en het vergroten van onze bekendheid. De aanwezige leden hebben, hierdoor geïnspireerd, aan het bestuur verzocht meer te doen aan positionering van AVV in de media, meer bekendheid verwerven en in het kielzog daarvan het AVV-lidmaatschap interessanter maken.

Als bestuur hebben we deze oproep ter harte genomen en besloten uit te breiden met een bestuurslid dat zich specifiek gaat richten op media en woord-voering voor AVV en het vergroten van de ledenbasis.

In gesprekken met Mei Li Vos kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat zij een geschikte kandidaat is voor deze positie. Als bestuur steunen we deze kandidatuur en we zullen daarom bij de eerstvolgende ALV Mei Li voordragen als bestuurslid. Andere leden die geïnteresseerd zijn, kunnen op voorstel van minimaal tien gewone leden, die minstens zes maanden als lid staan geregi­streerd(zoals vastgelegd in de AVV statuten), zich tot vrijdag 11 augustus aanmelden door een gemotiveerde kandidaat­stelling met actueel CV te sturen naar info@avv.nu ter attentie van de bestuurs­voorzitter.

Het functieprofiel voor deze bestuurs­positie is hier te vinden. In september wordt een ALV georganiseerd waarin de benoeming van het nieuwe bestuurslid zal plaatsvinden.

15 juli 2017