Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees kondigt een nieuwe wet voor de arbeidsmarkt, de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan. Ofwel in afko's de WAB. Veel van de voorstellen lijken te komen uit het Sociaal Akkoord dat AVV samen met Ondernemend Nederland (ONL) vorige zomer sloot.

Zoals gebruikelijk legt de regering het plan voor een nieuwe wet eerst voor aan belanghebbenden, via de zogeheten internetconsultatie. Iedereen die er wat van vindt kan commentaar leveren, dat soms wel, soms niet wordt verwerkt in de definitieve versie waar de Tweede en Eerste Kamer over debatteren. 

Meer geld voor flexwerker
Bij eerste lezing van de plannen zien wij dat er veel voorstellen in staan waar wij een compromis ove hadden bereikt met ondernemingsvereniging ONL. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat werknemers na de eerste dag werk al recht op transitievergoeding (ontslagvergoeding) opbouwen. Check, dat wilden wij ook. 

Ook staat er in dat hoe korter je contract is, hoe hoger de ontslagvergoeding wordt. Check, dat wilden wij ook, om zo flexwerkers financieel te compenseren voor de onzekerheid van het kortere contract. 

Er komt een regeling die kleine werkgevers helpt met de ontslagvergoedingen als ze die niet kunnen betalen als ze stoppen met hun bedrijf vanwege pensionering, Check. Dat vonden wij wel zo schappelijk voor kleine ondernemers. 

Oneigenlijk gebruik van payrollconstructies wordt aangepakt. Check. Wilden wij ook. We moeten alleen nog precies bestuderen of het voorstel van de regering hetzelfde resultaat bereikt als wij wilden. 

Soepeler ontslag hoeft niet voor grote bedrijven
Er staat ook in dat ontslag makkelijker wordt. Daar hebben we gemengde gevoelens over. Met ONL hadden we een compromis bereikt voor makkelijker ontslag voor kleine ondernemers, die vaak niet een afdeling HR hebben, maar niet meer door een deur kunnen met een werknemer. In dit voorstel wordt ontslag makkelijker voor alle bedrijven, ook de grote bedrijven. Hmm. 

Het grote probleem achter de discussie over flex en vast wordt echter niet aangepakt. Namelijk, dat je sociale zekerheid zo afhangt van het arbeidscontract dat je hebt. Voor mensen die tijdelijk of parttime als zzp'er werken lossen deze maatregelen niet zo veel op. Ook geven ze geen antwoord op de grote vragen over een snel veranderende economie en arbeidsmarkt niet op. 

www.a-ser.nl
Die discussie moeten we binnenkort goed voeren. En dan niet met de traditionele SER, want die lukt het niet meer om tot sociale akkoorden of pensioenakkoorden te komen. Die discussie moet je voeren met een alternatieve Sociaal Economische Raad, de a-SER, waarin nieuwe, andere en kleinere verenigingen van werkenden advies geven aan de overheid.

Mei Li Vos
10 april 2018