Het pensioenstelsel in de tweede pijler lijkt inmiddels op een afgekloven klokhuis, zegt Martin Pikaart in het radioprogramma Dr Kelder en Co. Dat appeltje voor de dorst dreigt op te raken voor mensen die na de babyboom zijn geboren. 

De fondsen kunnen aan de jongeren niet meer hetzelfde pensioen beloven als ze aan de ouderen doen, maar jongeren moeten wel premies blijven betalen. De oplossing is een verandering van het stelsel: eigen potjes, collectief geregeld, waarbij je wel samen het risico tussen lang en kortlevenden deelt.

Lees de pensioenstudie van AVV

Zo'n stelsel is veel robuuster en kan meebewegen met de verschillende keuzes die mensen maken in hun loopbaan en houdt rekening met een veranderde bevolkingssamenstelsel. Ook is zo'n stelsel beter voor zzp'ers, zij kunnen er op vertrouwen dat het geld in dat potje ook echt van hen blijft.

De grote vraag is of dit kabinet de knoop gaat doorhakken en gaat kiezen voor een collectief stelsel met individuele potjes. Het wachten is op de polder, de grote werkgeversorganisaties en vakbonden, die voor ons allen gaan beslissen. Ze beslissen ook voor de werknemers en werkgevers die geen lid van hun verenigingen zijn. 

03 september 2018