Met de nieuwe wet, WIEG, krijg je als partner meer betaald verlof. Je mag zelf bepalen wanneer je die opneemt in de eerste vier weken. Inderdaad, misschien niet al te veel in die eerste week als de kraamzorg er ook is.

                                                                                                                                                                                                             de tekst gaat verder onder de afbeelding

Geboorteverlof voor partners

Is je partner zwanger? Dan zijn met de komst van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) je rechten veranderd. Vóór 1 januari 2019 had je recht op twee dagen betaald kraamverlof, en drie dagen onbetaald ouderschapsverlof in de eerste vier weken na de bevalling. Sinds 1 januari 2019 zijn die twee dagen betaald kraamverlof veranderd in (betaald) geboorteverlof. Je krijgt het aantal uren dat je normaal in één week werkt, betaald geboorteverlof. Deze uren moet je in de eerste vier weken na de bevalling opnemen. En je mag helemaal zelf bepalen hoe je die uren verdeelt over die vier weken. Daar kan je werkgever niet van afwijken.

Nog meer verlof in de toekomst

De drie dagen onbetaald ouderschapsverlof zijn er nog steeds, maar, vanaf 1 juli 2020 verandert dit in een recht op aanvullend geboorteverlof. Dan mag je maximaal vijf keer je wekelijkse arbeidsduur opnemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. Je kunt dan via je werkgever een UWV-uitkering aanvragen ter hoogte van 70 procent van het (maximum-)dagloon voor maximaal vijf weken. De opbouw van je (wettelijke) vakantiedagen gaat tijdens het aanvullend geboorteverlof gewoon door. Als je partner in 2019 gaat bevallen, dan heb je nog niets aan dit aanvullende geboorteverlof. Maar misschien wel voor de geboorte van een volgend kind.

Adopteren en pleegzorg

Ga je een kind adopteren? Of nemen jij en je partner een pleegkind op in jullie gezin? Dan hebben jullie allebei sinds 1 januari recht op zes weken verlof. Dat was in 2018 nog vier weken. Elke (werkende) pleegzorg- of adoptieouder heeft dan recht op een UWV-uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon (maximaal bruto € 214,28 per dag).

07 februari 2019