Vakantie is een vanzelfsprekend recht voor de meeste mensen. Toch is het goed om af en toe te checken hoe het met je vakantie zit. We hebben een paar dingen voor je op een rij gezet.

Je krijgt volgens de wet minimaal vier keer het aantal werkuren per week aan doorbetaalde vakantie. Dat zijn je wettelijke vakantiedagen. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 32 uur per week, dan is je recht op vakantie volgens de wet 32 x 4 = 128 uur per jaar. In huiselijke termen, 16 dagen dus. Werk je niet het hele jaar bij je werkgever, dan krijg je de vakantie-uren naar verhouding van de tijd dat je in dienst bent. 

Bovenwettelijke vakantie, que?!?
In je cao of je arbeidscontract kunnen afspraken staan over doorbetaalde bovenwettelijke verlofuren, dus extra uren of dagen bovenop wat de wetgever als minimum heeft bepaald.
Dit verlof hoeft niet altijd in de vorm van verlof-uren te worden opgenomen. Medewerkers in de sector Zelfstandige klinieken hebben bijvoorbeeld een persoonlijk levensfasebudget. Zij kunnen dit gebruiken als bovenwettelijk verlof, maar ze kunnen het ook inzetten voor een opleiding. 

Check of je vakantiedagen kunnen vervallen
Handig aan die regeling bij de Zelfstandige Klinieken is dat een ‘budget’ niet kan vervallen of verjaren. Dat gebeurt meestal wel bij de wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen volgens de wet zes maanden na het kalenderjaar waarin je de vakantiedagen hebt gekregen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin je de vakantiedagen hebt gekregen. In elke cao die AVV sluit, staan afspraken over bovenwettelijke vakantie-uren en in veel cao’s staan ook afspraken over een langere periode voor het vervallen en verjaren van verlof. Goed om even te checken wat er voor jouw sector geldt

Plannen van je vakantie
In principe bepaal je zelf wanneer je op vakantie gaat. Tenzij je werkgever gewichtige redenen heeft om je vakantieaanvraag te weigeren, bijvoorbeeld als de vakantie leidt tot grote bezettingsproblemen. Wettelijk is het zelfs zo dat een werkgever dit bínnen twéé weken schriftelijk aan jou moet melden. Zo niet, dan is je vakantie tóch vastgesteld volgens jouw wens. 

Veel bedrijven hebben een vakantiereglement. Daarin staan aanvullende afspraken rondom het vaststellen van vakanties. Ook in cao’s kunnen hier afspraken over staan. In de cao Kunsteducatie bijvoorbeeld hebben medewerkers recht op vier weken aaneengesloten vakantie als ze daar voldoende vakantiedagen voor hebben. Hier zie je het ‘onderwijskarakter’ van de cao nog terug. 

Seizoenspieken

Bij de Tuincentra mag de werkgever twee maanden in het jaar aanwijzen waarin een medewerker maar maximaal één week op vakantie kan, vanwege de seizoenspiek gedurende het jaar. En medewerkers bij de bloemisten mogen volgens de cao in principe géén verlof opnemen in de week voorafgaand aan speciale bloemendagen zoals Moederdag, Valentijnsdag, Pasen en Secretaressedag. Elke sector heeft weer eigen typische afspraken die voortkomen uit de aard van de sector. 

Wil je hulp bij het checken van jouw specifieke vakantierechten? Neem contact op met de helpdesk van AVV of bel naar 070-4442140. 
 

12 juli 2019