Medewerkers bij Xenos krijgen een nieuwe cao waar zij over mogen stemmen. Op internet doen allerlei uitspraken hierover de ronde.

Maar wat zijn feiten en wat zijn fabels?

De directie heeft de medewerkers in een brief laten weten dat zij twee uur langer moeten werken voor het zelfde loon Fabel

Dit is géén onderdeel van de afspraken, check het akkoord hier: link.

Wel is het zo dat in de oude Gebra cao in 2009 de werkweek verhoogd is van 36 naar 38 uur. Dan ga je twee uur meer werken voor hetzelfde loon (als je minimumloon verdient). Deze afspraak is gemaakt door FNV en CNV. Xenos heeft in 2019 die verhoging doorgevoerd, maar alleen voor nieuwe medewerkers.

De directie verandert de vaste roostertijden voor parttimers. Zij moeten nu op een werkdag 35% langer of juist korter werken waardoor zij geen zekerheid hebben over hun werkuren en vrije tijd Feit/Fabel

Xenos werkt met min-max contracten. Daarbij heb je een laag minimum aantal uur en daarboven een flexibel aantal uur. Deze contracten worden vervangen door contracten met een vastaantal uur per week, gebaseerd op de uitbetaalde uren per week.

De cao Retail non-food geeft inderdaad de mogelijkheid om 35% meer of minder te werken dan het gemiddeld aantal uur. Daar staat tegenover dat medewerkers nu een vast salaris gaan krijgen en meer zekerheid over hun inkomsten. Daarnaast kunnen zij straks gebruik maken van het recht op niet-inroosterbare dagen, vrije dagen in het weekend en het recht op twee dagen achter elkaar vrij. Die rechten staan niet in de oude Gebra cao

De directie doet uitsluitend zaken met de ondernemingsraad van Xenos. Fabel Een ondernemingsraad kan geen cao sluiten. Wel is de OR in gesprek met de directie om de overgang naar een nieuwe cao goed te laten verlopen. Vakbonden betrokken bij de cao Retail non-food zijn: AVV, CNV en De Unie.
De nieuwe cao gaat in op 9 september. Fabel

Medewerkers mogen stemmenover de nieuwe cao. Dit wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureauLabyrinth. De stemming loopt tot en met 4 september. Aan werknemerskant is dus nog géén akkoord gegevenvoor deze nieuwe cao.

Als medewerkers tegen stemmen, zal AVV niet meewerken aan het openbrekenvan de cao Retail non-food om Xenos daarin op te nemen.

FNV wordt buitengesloten Fabel De ondernemingsraad heeft FNV tot drie keer toe gevraagd om langs te komen voor overleg, maar er kwam niemand opdagen.
Stemfraude is makkelijk. Iedereen kan meedoen aan de stemming voor Xenos, ook als je geen medewerker van Xenos bent. Fabel Ben je geen medewerker van Xenos, dan heb je geen recht om te stemmen. Als je je registreert voor de stemming vraagt AVV om te verklaren dat je werkt bij Xenos. Dat is niet voor niets! Labyrinth doet onderzoek naar onregelmatigheden tijdens de stemming. Ongeldige stemmen worden verwijderd. Tegen mensen die een valse verklaring afgeven kan AVV actie ondernemen wegens frauduleus handelen. Stemfraude neemt AVV hoog op.

 

09 augustus 2019