Vakbonden FNV, CNV, AVV en de Unie roepen samen met werkgevers van Detailhandel Nederland minister Koolmees op haast te maken met de pensioenhervormingen. Als er niets gebeurt zijn werknemers tot wel vijf keer de dupe van de vertraging van de pensioenhervormingen. 

Sociale partners in de sector detailhandel, verenigd in het PPD (pensioenplatform detailhandel), zijn al ruim een jaar bezig om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. Hiermee willen ze invulling geven aan het pensioenakkoord van juni 2019.

Stekker eruit of doorgaan?
De situatie op de financiële markten is verslechterd sinds juni, waardoor de urgentie om de pensioenregeling te hervormen alleen maar groter is geworden. Ondertussen lijkt de uitwerking vertraging op te lopen en dreigen sommige partijen om de stekker er uit te trekken als de kortingen niet van tafel gaan.

Niet hervormen: werknemers vijf keer de dupe
Het zou voor werknemers erg slecht nieuws zijn als de uitwerking vertraging oploopt: "Wij kunnen niet uitleggen aan onze werknemers dat zij vijf keer deze rekening gaan betalen: hun pensioenpremie gaat omhoog, hun pensioenopbouw naar de toekomst gaat omlaag, hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd, ze mogen vele jaren langer gaan werken en betalen in een aantal gevallen ook nog voor vroegpensioenpremies voor generaties voor hen."

Vandaar dat het PPD, en AVV met name, zich heeft ingespannen om tot een brief te komen richting minister Koolmees om hem aan te sporen tot spoed bij het uitwerken van het pensioenakkoord tot wetgeving. Lees hier de brief. 

11 november 2019