Dit is een bericht dat relevant is voor mensen die in de zorg werken en bij pensioenfonds PFZW pensioen opbouwen.

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn staat er zoals bekend slecht voor. Deelnemers bij PFZW hebben een indexatieachterstand opgelopen, sommigen zelfs 18%. Als je al sinds 2008 bij PFZW deelneemt, dan is het de volle 18%, neem je pas kort deel, dan is de achterstand ook kleiner.
PFZW staat zo slecht voor dat bij de informatiesessie voor sociale partners op 28 november het volgende beeld getoond werd:

Let even niet op het jargon. Wat hier staat is dat er wordt  gewaarschuwd voor vier jaar verlagen van de pensioenen op rij, met een totale verlaging van 18%. Dat hier weer 18% staat is toeval. Je loopt dus het risico om je reeds 18% achterblijvende pensioen met 18% gekort te zien worden.
Nu spiegelt PFZW je een pensioen voor dat een jaarlijkse opbouw heeft van 1,75%. Daarmee bouw je in 42 jaar een pensioen van 73,5% van je gemiddeld verdiende loon op. 18% achterstand betekent dat je eerder rond de 60% uitkomt, en als de kortingen doorgaan kom je uit rond de 50%. Dat is dus een enorme achteruitgang van je uitgestelde loon.

AVV dringt al jaren aan op versnelde hervorming van het pensioenstelsel om te voorkomen dat er steeds minder en minder overblijft voor de werkende generaties.

Aanvulling 7-1-2020 De actuele dekkingsgraad van PFZW lag op 31 december 2019 boven de kritische grens van 90% die minister Koolmees afgelopen november vaststelde; de actuele dekkingsgraad kwam uit rond de 98%. Dit betekent dat PFZW wettelijk niet verplicht is de pensioenen in 2020 te verlagen, en ook besloten heeft ze niet te verlagen. Zie hier voor meer info van PFZW zelf.

20 december 2019