Voor werknemers van het distributiecentrum en het hoofdkantoor van NXT Fashion (zoals het in september doorgestarte Miss Etam nu officieel heet) wordt het een grauwe kerst. De nieuwe eigenaar Martijn Rozenboom heeft op 21 december surseance aangevraagd. Dat betekent waarschijnlijk faillissement voor deze onderdelen. Rozenboom zegt dat de corona-crisis deze stap noodzakelijk maakt.

Rozenboom had vakbond AVV uitgenodigd voor een gesprek over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Al snel bleek hij minder te willen betalen dan ze zouden krijgen via het UWV. Duidelijk was dat Rozenboom zelf faillissement zou aanvragen als AVV niet akkoord zou gaan met zijn ondermaatse voorstel.

AVV stelt dat er bij de doorstart van Miss Etam en aanverwante merken in september geen sprake is geweest van activiteiten die gericht waren op het voortzetten van de winkels. Rozenboom heeft die voortzetting destijds wel beloofd aan de curator. Die belofte van voortzetting speelde ook een rol bij het besluit van de curator om de verkoop aan Rozenboom te bunnen.

AVV vindt het vreemd dat de curator Rozenboom de verkoop gunde zonder erop toe te zien dat hij ook de noodzakelijke investeringen deed om zijn beloftes van continuïteit waar te maken. Van investeringen is totaal geen sprake geweest, zo begrijpt AVV van getroffen medewerkers. Ver voor de recente overheidsmaatregelen zijn voorraden al bij het logistiek centrum weggehaald.

De oorzaak ligt dan ook niet bij de huidige overheidsmaatregelen, en ook niet bij het direct wegvallen van omzet door corona. Dit is gewoon de werkwijze van Rozenboom: voor een prikkie kopen, failliet laten gaan en voorraden verkopen. Daar wordt alleen hijzelf beter van. Hetzelfde scenario als bij zijn eerdere doorstarts herhaalt zich met als triest resultaat medewerkers die geen gelukkige kerstdagen tegemoet gaan.

De Ondernemingsraad van Miss Etam had eerder al in samenwerking met vakbond AVV een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer om de sluiting van het distributiecentrum en het hoofdkantoor tegen te houden. De behandeling bij de Ondernemingskamer in Amsterdam vindt plaats op donderdag 21 januari om 10 uur.

23 december 2020