AVV: de democratische vakbond

Raad voor de Journalistiek: Groene was onzorgvuldig

De Raad voor de Journalistiek geeft AVV gelijk over een klacht tegen weekblad De Groene Amsterdammer. In een artikel werd AVV opgenomen in een rijtje met enkele foute vakbonden, hoewel AVV een gewone vakbond is met een andere manier van werken. De Raad oordeelt dat de journalisten onzorgvuldig hebben gehandeld.

Als je wilt hervormen en in achterkamertjes wilt kijken, dan kun je weerstand verwachten. Dat geldt niet alleen voor de politiek, maar ook voor de polder. AVV heeft al een tijd te maken met negatieve framing en acties vanuit FNV. Er wordt een hetze tegen AVV gevoerd op sociale media door diverse FNV’ers, er is stemfraude gepleegd bij cao-stemmingen en er zijn meerdere ALV's verstoord door vervelende acties.

Klacht bij Raad voor de Journalistiek
Vorig jaar maart verschenen, mede op initiatief van FNV Handel, negatieve stukken over AVV in een aantal serieuze media. Omdat sommige media de leugens en laster van FNV klakkeloos overnamen hebben wij een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen een van die stukken. Het betrof het artikel ‘De Antillenroute van het cao-overleg’ in de Groene Amsterdammer van 4 maart 2020.  

AVV kreeg op 23 april 2021 gelijk van de Raad voor de Journalistiek: ‘Voor zover de klacht is gericht tegen het publiceren van diskwalificaties zonder deugdelijke grondslag en het onvoldoende zorgvuldig toepassen van wederhoor, hebben [de journalisten] Rotman, Woutersen en de Groene Amsterdammer onzorgvuldig gehandeld.’

AVV hoort niet dat rijtje
De Raad voor de Journalistiek oordeelt dat de auteurs AVV niet hadden mogen opnemen in het rijtje vakbonden met een dubieuze reputatie. AVV is geen spookvakbond, dus dat moet je ook niet zomaar opschrijven. Dit artikel was gebaseerd op de mening van FNV Handel, die er belang bij heeft om AVV zwart te maken. 

Draagvlakmodel blijkbaar eng
Voor ons is deze uitspraak belangrijk, omdat ze bevestigt wat wij, en al die mensen voor wie wij werken al weten, namelijk dat we een gewone vakbond zijn, maar met een andere manier van werken. AVV hanteert een ander model van onderhandelen, namelijk het draagvlakmodel. Wij laten alle werknemers stemmen, niet alleen de leden van onze vakbond. Met onze manier van werken zijn we blijkbaar een gevaarlijke concurrent voor FNV Handel. 

Draai om oren
De journalisten die op hun vingers zijn getikt hadden beter hun werk moeten doen. De Raad roept de Groene op om de uitspraak ‘ruimhartig te publiceren’. Het is de eerste keer in twintig jaar dat de Groene door de Raad op de vingers wordt getikt.

Saillant aan deze uitspraak is verder, dat dit onderzoek van de Groene mede is gedaan door onderzoeksplatform Investico. Daarmee is deze uitspraak van de Raad niet alleen een draai om de oren is van de Groene, maar ook om de oren van Investico. Nog saillanter is dat het onderzoek mede gefinancierd is door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, zodat de journalisten in kwestie voldoende tijd en middelen hadden om hun werk goed te doen.

Aan het werk
Wij hopen dat de smeercampagne van FNV Handel nu ophoudt en we weer gewoon zonder gedoe kunnen doorgaan met ons werk. Dat doen we overigens ook met andere FNV-bonden in cao-trajecten. Die weten hoe we werken en weten wellicht ook dat het draagvlakmodel - iedere werknemer laten stemmen - ook voor hen de toekomst is. 

27 april 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel