AVV: de democratische vakbond

Primeur: AVV en Plantion verankeren groene baan in cao

Vorige week sloot AVV een eerste cao af met bloemenveilingbedrijf Plantion. Maar liefst 73% van de medewerkers liet zijn stem horen en meer dan 93% stemde positief! De cao bevatte onder andere een loonsverhoging van 2.3% en een eenmalige netto-uitkering van € 100,00, maar ook een unieke afspraak die nog niet eerder in een cao stond.
Het is de eerste cao waarin is vastgelegd dat werkgever en werknemer zich toeleggen op een groene baan.  

Bij AVV zetten we ons in voor een duurzamere wereld. Wij vinden het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om klimaatverandering tegen te gaan en willen daar graag een rol in spelen. Door in een cao vast te leggen dat werknemers en werkgevers zich toeleggen op een groene baan, zorgen wij ervoor dat de werkvloer een stukje duurzamer wordt.  

Wat is een groene baan? 
Je leest hier wat een groene baan precies inhoudt. In het kort komt het erop neer dat het een baan is waarbij medewerkers een actieve rol krijgen in de transitie naar een duurzamere samenleving. Hun belangen vormen de uitgangspunten voor het gesprek. Vanaf nu kan een individu verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, zijn collega’s, het bedrijf en de samenleving. Daarnaast verslechtert of verhindert de transitie naar een duurzame samenleving de arbeidsomstandigheden niet. Ook zijn groene banen… groen! Dat houdt in dat het banen zijn in de productie van groene producten en diensten, ofwel banen gebaseerd op milieuvriendelijke processen. 

Protocolafspraak voor een verbeterd pensioen 
In de cao wordt niet alleen de nadruk gelegd op een groene baan, we hebben ook een protocolafspraak gemaakt om de pensioenregeling te gaan verbeteren. Ook hier streven we naar een groen pensioen, bijvoorbeeld een fonds dat niet belegt in fossiele brandstof.Het is de bedoeling dat er een plan klaarligt aan het eind van de looptijd van deze cao (31 december 2022). Andere protocolafspraken betreffen het invoeren van een individueel keuzebudget voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. 

AVV en Plantion pionieren 
Plantion is op veel vlakken al een erg duurzame bloemenveiling. Met het sluiten van de cao leggen we vast dat het bedrijf deze koers blijft varen en waar het mogelijk is, nog een tandje bijzet om voor een groene baan te zorgen. We zijn ontzettend blij dat we de groene baan in de cao met Plantion hebben verankerd en we hopen dat veel sectoren en bedrijven volgen voor een groenere, duurzamere wereld. 

Benieuwd naar groene banen en eerlijke pensioenen? Lees er meer over op onze website.

27 oktober 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel