AVV: de democratische vakbond

Aangepaste kiesrechten ondernemingsraad

Sinds dit jaar gelden er nieuwe termijnen waarbinnen werknemers kunnen stemmen tijdens de OR-verkiezingen. Voorheen moesten werknemers 6 maanden in dienst zijn om te kunnen stemmen, nu is dit 3 maanden. Ook de termijn waarbinnen werknemers zich verkiesbaar kunnen stellen voor de ondernemingsraad zijn veranderd. Dit was voorheen 12 maanden en is nu verkort naar 3 maanden. 

Ook voor uitzendkrachten, detacheerders en payrollers zijn er wijzingen doorgevoerd. Waar zij voorheen pas na 24 maanden medezeggenschaprechten opbouwden, bouwen ze nu na 15 maanden al recht op. Ook hebben zij zowel actief als passief kiesrecht na 18 maanden (de 15 maanden plus de hierboven genoemde 3 maanden). 

Wijzigen en vergemakkelijking OR-reglement 
De termijnen van het kiesrecht morgen nu verkort worden tot maximaal 3 maanden. Doordat de termijnen van het actief en passief nu gelijkgetrokken worden tot 3 maanden, is de selectie van verkiesbare en stemgerechtigden makkelijker geworden bij het organiseren van de OR-verkiezingen. 

Wijziging instellen commissies 
Voorheen moest een commissie bestaan uit een meerderheid van de OR-leden. Nu kan een commissie bestaan uit werknemers die geen onderdeel zijn van de ondernemingsraad. Daarbij is één OR-lid voldoende. In het geval dat er bevoegdheden worden toegekend aan een commissie, is het nog wel de eis dat de meerderheid hiervan OR-leden zijn. 

31 januari 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel