AVV: de democratische vakbond

Wetswijzigingen per 1 juli

Per 1 juli veranderen er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Eén van de dingen die verandert, is het wettelijk minimumloon. Per 1 juli is WML gestegen met 3,13%. Hieronder zie je wat het WML per leeftijd, en per maand, week en dag is. Merk op dat er geen uurlonen bij staan, die zijn namelijk afhankelijk van het standaard aantal uur per week dat bijvoorbeeld in de cao staat.

Leeftijd

Maand

Week

Dag

vanaf 21 jaar

€ 1.995,00

€ 460,40

€ 92,08

20 jaar

€ 1.596,00

€ 368,30

€ 73,66

19 jaar

€ 1.197,00

€ 276,25

€ 55,25

18 jaar

€ 997,50

€ 230,20

€ 46,04

17 jaar

€ 788,05

€ 181,85

€ 36,37

16 jaar

€ 688,30

€ 158,85

€ 31,77

15 jaar

€ 598,50

€ 138,10

€ 27,62

Pensioen
Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen treedt vanaf 1 juli in werking. Hiermee geeft de regering uitvoering aan het pensioenakkoord dat in 2019 gesloten is. Pensioenuitvoerders en sociale partners krijgen tot 1 januari 2028 om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

De Wet toekomst pensioenen heeft als doelstelling een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, een aanvullend pensioen dat sneller stijgt en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige tendens om niet meer veertig jaar bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde baas te werken. Daarbij krijgen deelnemers een pensioenvermogen in plaats van een aanspraak op een uitkering. Dat betekent een persoonlijker pensioen dat sneller meestijgt met de inflatie, maar de keerzijde is dat de pensioenen sneller verlaagd worden als het economisch tegenzit.

Daarnaast kunnen gepensioneerden een deel van hun pensioen als ‘bedrag ineens’ opnemen. Met het uitstel tot 2027 wil het kabinet pensioenfondsen en verzekeraars de tijd geven om belangstellenden goed te informeren.

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer
Voor werknemers die na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken die op of na 1 juli 2023 ziek worden, gaat tijdens hun ziekte een loondoorbetalingsperiode van 6 weken gelden. Als je al vóór 1 juli ziek was, heb je nog recht op 13 weken doorbetaling.

Heb je nog vragen over deze wetswijzigingen en de evenetuele gevolgen voor jou? Stel je vraag dan op onze helpdesk.

05 juli 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel