AVV: de democratische vakbond

AVV en ONL schudden politiek wakker

AVV: de Democratische Vakbond (AVV) en ONL voor Ondernemers (ONL) hebben opnieuw een Sociaal Akkoord gesloten waarin we constructieve afspraken vastleggen tussen werkgevers en werknemers. Het volledige akkoord vind je hier.

AVV en ONL sloten eerder een Sociaal Akkoord in 2021 en nu doen ze dit opnieuw. Hiermee laten we zien dat vakbond en werkgeversorganisatie elkaar kunnen vinden in een gezamenlijk streven naar een eerlijke (rechtvaardige), realistische en gebalanceerde arbeidsmarkt. De speerpunten van AVV voor een rechtvaardige arbeidsmarkt zijn al sinds de oprichting: een democratische polder, flex minder flex en vast minder vast, en een eerlijk pensioenstelsel. De invulling van deze speerpunten hebben hun weg gevonden in dit nieuwe akkoord. Daar zijn wij trots op.

Het Sociaal Akkoord tussen beide organisaties is een symbolische afspraak. “Er is tot op heden nog maar weinig gebeurd met de voorstellen uit het rapport van de Commissie Borstlap ‘in wat voor land willen wij werken’, dat eind 2019 werd gepresenteerd”, zegt Martin Pikaart (AVV). Dat betreuren de betrokken partijen en daarom staan in dit akkoord praktische oplossingen in de geest van de Commissie Borstlap.

De punten die het meest in het oog springen zijn:

  • een verduidelijking over werkgeverschap in de driehoeksrelatie,
  • uitzendwerk wordt beperkt tot 26 weken,
  • werkgevers in economisch zwaar weer worden wendbaarder
  • en er komt tot slot meer ruimte voor maatwerk bij cao en pensioen als het aan de partijen ligt.

Het Sociaal Akkoord 2023 sluit nauw aan bij het rapport Borstlap. Het bevat afspraken dat de veelheid aan flexibele contractvormen wordt teruggebracht tot één: het uitzendcontract, dat bovendien sterk wordt ingeperkt in de duur van het uitzenden. Verder wijzen we één eindverantwoordelijke aan als werkgever. Dit zorgt ervoor dat oneigenlijk gebruik van driehoeksverhoudingen en de doorgeslagen flexibilisering wordt tegengegaan. Het bevat daarnaast afspraken om het vaste contract meer in balans te brengen met de rest van Europa. De belangrijkste zijn dat de duur van de loondoorbetaling bij ziekte teruggaat van twee naar één jaar (ter vergelijking: in Duitsland betalen werkgevers zes weken door bij ziekte, en in Oostenrijk twaalf weken). Tenslotte bevat het Sociaal Akkoord een uitwerking van een ander voorstel van Borstlap, om werkgevers meer wendbaarheid te geven binnen de vaste arbeidsovereenkomst. AVV en ONL hebben dit voorstel uitgewerkt en zijn overeengekomen dat werkgevers in economisch zwaar weer de arbeidsomvang van fulltimers met een vast contract gedurende maximaal zes maanden kunnen verkleinen tot 80%. Om werknemers in staat te stellen een buffer op te bouwen om die 20% op te vangen, kan dit maximaal eens per 36 maanden en alleen bij werknemers die minimaal anderhalf keer het wettelijk minimumloon verdienen. Zo kunnen banen behouden blijven in een lastige periode. 

Met al deze afspraken gezamenlijk komt er meer balans op de arbeidsmarkt: flex wordt dan een stuk vaster, en vast wordt een beetje flexibeler. Op alle punten bewegen we dan meer naar het Europees gemiddelde toe.

AVV en ONL willen met het Sociaal Akkoord 2023 de politiek in Den Haag wakker schudden en maatschappelijke partners en politieke partijen activeren om actie te ondernemen en samen de arbeidsmarkt te verbeteren. In de huidige arbeidsmarkt, met een structureel arbeidstekort, zijn outside-the-box oplossingen zeer welkom. Beide partijen hopen met dit akkoord (wederom) een stap in de goede richting te zetten.

05 december 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel