AVV: de democratische vakbond

Bestuur

AVV is de democratische vakbond voor de werkende van nu.

Martin Pikaart (voorzitter)

Martin is één van de oprichters van het AVV in 2005. Hij richtte AVV op omdat veel dingen in de Nederlandse polder beter geregeld kunnen worden, zowel inhoudelijk als procedureel. Tot nu toe heeft steeds hetzelfde clubje met name oudere mannen de touwtjes in handen, met alle gevolgen van dien. De nadruk ligt op VUT-achtige regelingen en riante ontslagbescherming, terwijl zaken als kinderopvang, combineren van werk en zorg, vaderschapsverlof, opleiding, sociale zekerheid voor mensen zonder vast contract nauwelijks aan bod komen. Dit beeld wordt bevestigd door talloze onderzoeken, van de WRR tot het SCP, van de SER tot de OESO. Martin zet zich met AVV in om hier iets aan te veranderen.

Michelle Rijntjes (secretaris)

Michelle is onder meer actief als arbeidsjurist in de onderhandelings-delegatie bij de diverse cao-onderhandelingen. Michelle houdt zich onder andere bezig met het coördineren en ondersteunen van de medezeggenschaps-platforms in de verschillende sectoren waar AVV actief is, en als secretaris met het verder professionaliseren van het bestuur.

Han Baartmans

Han is al jaren lid van AVV en heeft veel buitenlandervaring opgedaan bij de overheid en vrijwilligersorganisaties zoals Vluchtelingenwerk. Bij Vluchtelingenwerk was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit zal ook zijn aandachtspunt zijn bij AVV in het bestuur. Daarnaast wil hij aan de slag met ‘andere’ groepen in de samenleving, zoals vrijwilligers.

Huub Brouwer (penningmeester)

Huub is universitair docent Ethiek en Politieke Filosofie. Hij heeft economie en filosofie gestudeerd. Huub doet onderzoek naar de vraag hoe de samenleving rechtvaardiger gemaakt kan worden door hervormingen in het arbeidsrecht, belastingstelsel en sociale zekerheid. Hij wil zich in het bestuur van AVV inzetten om de hervormingen waarover hij schrijft in de praktijk te brengen. 

Sara Wieclawska

Sara is werkzaam bij TNO en zit daar in de ondernemingsraad. Via deze weg probeert ze vooral jonge werknemers een stem te geven in beslissingen die voor hen belangrijk zijn bijvoorbeeld rondom arbeidsvoorwaarden, (duurzame) pensioenen en werkstress. Sara wil zich ook in het AVV bestuur gaan inzetten voor het betrekken van (jonge) leden en goede, strategische en wervende communicatie over de standpunten van AVV.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel