AVV: de democratische vakbond

Visie

AVV is de democratische vakbond voor de werkende van nu.

AVV heeft een aantal eenvoudige inhoudelijke uitgangspunten:

  • Elke werknemer hoort regie te hebben over zijn/haar eigen loopbaan.
  • Elke werknemer hoort inspraak te hebben in zijn/haar eigen cao.
  • Er horen geen grote belastingverschillen te zijn tussen vast en flex.
  • Flexibiliteit hoort in evenwicht te zijn met de benodigde zekerheid.
  • Subsidiesolidariteit niet via de loonsom of de pensioenen, maar via de overheid.

AVV heeft twee concrete hoofddoelen:

- Op zo veel mogelijk plekken het draagvlakmodel gebruiken. Lees meer.

- Het pensioenstelsel eerlijker maken. Lees meer.

Lezen of downloaden

AVV over avv
Draagvlakmodel
Beginselprogramma AVV: De Democratische Vakbond
Pensioenen

De meest gestelde vragen en antwoorden over ons model vind je hier. 

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel