AVV: de democratische vakbond

CAO Gespecialiseerde bloemendetailhandel 2015-2017

Gespecialiseerde bloemendetailhandel

De belangrijkste punten uit de nieuwe cao zijn:

Salarissen

 • Per 1 december 2015 krijgen medewerkers in de branche een eenmalige uitkering van ½ % van het jaarsalaris
 • Per 1 juli 2016 komt in alle salarisschalen (behalve de laagste schaal) een extra salaristrede erbij van 1,5%. Dit houdt in dat er meer tredes komen binnen een salarisschaal. Medewerkers die al in de hoogste trede zitten en normaal gesproken geen jaarlijkse periodieke verhoging meer krijgen, kunnen nu dus toch per 1 juli 2016 een extra stap maken van 1,5%.
 • Per 1 januari 2017 gaan alle salarissen in het functiegebouw met 1 % omhoog.
 • Per 1 juli 2017 kunnen medewerkers naar de volgende salaristrede, tenzij je al aan het maximum van de schaal zit. Deze stap maak je op basis van het jaargesprek dat met deze cao wordt ingevoerd.

Jaargesprek

 • Er komt een jaarlijks gesprek met je werkgever waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en de planning voor het komende jaar wordt besproken. Aan de hand van een checklist wordt je functioneren beoordeeld.
 • Een salarisstap wordt niet meer automatisch gegeven, maar wordt afhankelijk van het functioneren. Gaat alles gewoon goed of normaal, dan is er sprake van functioneren volgens de norm. Je gaat dan gewoon naar de volgende trede in de salarisschaal. Als je onvoldoende functioneert worden concrete afspraken gemaakt over wat je moet doen om een half jaar later alsnog naar de volgende salarisstap te gaan.
 • Er komen nieuwe functiebeschrijvingen omdat de oude functiebeschrijvingen erg verouderd waren. In het jaargesprek zal nu ook gekeken worden of je taken nog volgens je functie zijn, of dat je misschien een andere functie moet krijgen, gezien wat je allemaal doet. Ook je eigen ontwikkeling en opleidingen komen aan bod.

Toeslagen

 • De feestdagentoeslag en nachttoeslag blijven, maar de andere toeslagen worden minder of zullen vervallen. Nieuwe medewerkers krijgen lagere toeslagen. Bestaande medewerkers krijgen ook deze lagere toeslagen, maar worden daarvoor gecompenseerd in het loon. Wie dus vorig jaar recht had op toeslagen, krijgt nu verhoging van het basisloon zodat je toch uitkomt op hetzelfde inkomen.
 • Het systeem van de zondagstoeslag verandert. Aan het begin van het jaar geeft een medewerker zelf aan hoeveel zondagen hij of zij wil werken. Afhankelijk daarvan krijg je een bepaald percentage bovenop je loon. Dit kan oplopen van 0,5% tot 3,5% bovenop je maandloon afhankelijk van hoeveel zondagen wordt gewerkt. Voor luchthavens en stations gelden andere regels.
 • Bij luchthavens en stations gaat vanaf 1 mei een zondagstoeslag van 50% gelden voor nieuwe medewerkers. Uiteraard worden bestaande medewerkers gecompenseerd met een verhoging van hun basisloon, zodat niemand er op achteruit gaat.

Seniorendagen

 • De seniorendagen zijn gebaseerd op leeftijdsdiscriminatie en zijn geen goede oplossing voor het fit blijven op latere leeftijd. Als je nog fit bent heb je ze niet nodig en als je het werk niet aankan, dan heb je eigenlijk iets anders nodig. Daarom komen ze te vervallen. Medewerkers die al seniorendagen hebben, behouden die dagen. Je krijgt er alleen geen nieuwe dagen meer bij. Vanuit een sociaal fonds zal worden bekeken wat wel goede oplossingen en maatregelen zijn voor oudere medewerkers om het werk te kunnen blijven doen of eventueel andere oplossingen te zoeken.

Verlof

 • In de nieuwe cao krijgen medewerkers de keuze om de vakantietoeslag jaarlijks of maandelijks uit te laten betalen.
 • Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om (maximaal) vier extra vakantiedagen te kopen.

Onderstaand vind je de nieuwe cao, de salaristabellen en de handleiding voor het jaargesprek:

De volledige tekst van de cao kun je hier lezen.

18 mei 2015

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel