Wonen

AVV heeft op 30 november een principeakkoord bereikt met branche-organisatie Inretail, samen met de beide andere deelnemende bonden CNV Vakmensen en de Unie. Dit is het eerste akkoord in deze branche sinds zes jaar.

                                                                                                                                                                                                 de tekst gaat verder onder de afbeelding

De belangrijkste punten uit het akkoord.

Integratie in cao Fashion, Sport & Lifestyle

De cao gaat deel uitmaken van de cao Fashion, Sport & Lifestyle. Deze cao is een raam-cao met een algemeen deel dat voor alle aangesloten branches geldt, zoals mode- & sportwinkels, verf/behangwinkels, tuincentra en nu ook woonwinkels. Daarnaast zijn in deze raam-cao aparte, branchespecifieke modules opgenomen. Nu komt er ook een specifieke module voor woonwinkels. In de module staan bijna alle bepalingen die ook in de laatste cao uit 2010 stonden.

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao is anderhalf jaar, van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018. In de cao zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging: 2,75% per 1 april 2017 en 1% per 1 januari 2018. De loonsverhogingen gelden alleen voor (het gedeelte van) het salaris dat binnen de loontabellen valt. In sommige woonbedrijven hebben medewerkers in 2015 of 2016 loonsverhogingen gekregen. Als dat het geval is, dan mag de werkgever deze op de 2,75% loonsverhoging per 1 april 2017 inhouden.

Zondagstoeslag

Vanaf 1 januari 2017 zal de toeslag voor het werken op zondag van 100% naar 50% gaan. Mensen die nu in dienst zijn en op zondag gewerkt hebben, krijgen compensatie voor deze achteruitgang. Dit betekent dat zal worden gekeken hoeveel toeslag je hebt gekregen in het jaar voordat deze regeling ingaat. De wegvallende helft wordt gecompenseerd in de vorm van een persoonlijke toeslag op je loon, tenzij je werkgever met jou overeenkomt dat de compensatie in vrije tijd wordt gegeven. Je krijgt deze toeslag afhankelijk van de lengte van je dienstverband met een minimum van 1 jaar en een maximum van 7 jaar.

Voor mensen die zwanger of (langdurig) ziek zijn geweest in dat jaar geldt een referteperiode van twee jaar. De compensatie geldt niet voor afroepkrachten (0-uren contract). Overigens kan een werkgever je volgens de wet alleen op zondag laten werken als je daar zelf mee instemt.

Recht op roostervrije dagen

Je krijgt het recht om 2 niet-inroosterbare dagen aan te geven als je een contract hebt van minder dan 20 uur en 1 niet-inroosterbare dag als je een groter contract hebt dan 20 uur. Op die dag(en) mag de werkgever je niet inroosteren. Je werkgever mag jouw keuze niet weigeren, tenzij er echt hele grote problemen ontstaan. De zaterdag en zondag zijn uitgezonderd.

Gunstiger loongebouw

Tot 1 april 2017 blijft het loongebouw van de oude cao Wonen gelden, maar daarna komt er een gunstiger loongebouw waarin je grotere salarisstappen maakt en sneller doorgroeit naar het maximum van de schaal.

Lees HIER het volledige principeakkoord.

AVV organiseert als altijd een stemming over het principeakkoord. Alle medewerkers in de sector mogen stemmen over het akkoord. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van AVV. Om te kunnen stemmen moet je je eenmalig HIER aanmelden voor het cao-panel van AVV. Geef daarbij aan dat je je aanmeldt voor de sector Wonen. Dit kost niets en verplicht je tot niets. Je wordt ook geen lid van AVV door je te registreren.

 

02 december 2016