AVV: de democratische vakbond

Ruime meerderheid akkoord met afspraken cao ZKN

Zelfstandige Klinieken

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe cao van kracht voor de zelfstandige klinieken. Op 20 februari heeft AVV met werkgeversorganisatie ZKN een principeakkoord gesloten. De door AVV georganiseerde stemming was uitgesplitst in twee delen − een stemming voor de 50-plus- en voor de 50-min-klinieken. Voor beide stemmingen geldt dat een ruime meerderheid van de respondenten voor de gemaakte afspraken uit het principeakkoord heeft gestemd.

De stemming voor de cao zelfstandige klinieken stond open van 28 februari tot 20 maart 2017. Medewerkers uit de sector hebben zo krap drie weken de kans gekregen om te laten weten of ze het eens zijn met de gemaakte afspraken uit het principeakkoord.

De belangrijkste afspraken uit het principeakkoord zijn:

  • Een looptijd van 2 jaar (van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019).
  • Een loonsverhoging: 1% per 1 mei 2017 en 1,25% per 1 mei 2018.
  • Onregelmatigheidstoeslag over verlof.
  • Eindejaarsuitkering wordt gebaseerd op afgelopen twaalf maanden.
  • Overgangsprotocol PLB-uren niet meer voor nieuwe medewerkers.
  • De 50-min-klinieken gaan ook onder de cao vallen, volgens een gefaseerd ingroei-traject.

HIER kan je meer lezen over de gemaakte afspraken.

HIER kan je de rapportage lezen van de stemming.

 

03 januari 2017

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel