Tuincentra

In juli heeft AVV een principeakkoord bereikt over de cao tuincentra met Tuinbranche Nederland. Dit akkoord betekent dat de cao tuincentra onderdeel wordt van de raam-cao Fashion, Sport en Lifestyle. De belangrijkste reden dat de sector tuincentra (en steeds meer sectoren in de detailhandel) aansluiten bij deze raam-cao is de branchevervaging: steeds meer producten kun je bij steeds meer verschillende winkels kopen. Als Bijenkorf ook meubels verkoopt, een modewinkel ook sieraden, als boekwinkels en tuincentra eigen horeca afdelingen hebben moet je de cao’s daarop aanpassen, anders wordt het onwerkbaar en onduidelijk voor werknemers waar ze onder vallen.

Hoge respons

De stemming stond open van 14 juli 2016 tot en met 25 augustus. Er hebben 582 mensen uit de sector hun stem uitgebracht. Dat komt neer op zo’n 8% van de werknemers in de sector. Dat is een mooi resultaat, met een veel hogere inspraak dan ooit, maar uiteraard blijft AVV streven naar een nog veel hogere respons.

Van de stemmers hebben er 60 neutraal gestemd, zij laten de uitslag expliciet over aan de anderen. Van de overgebleven 522 hebben er 284 voor gestemd, 54%. Van alle uitgebrachte stemmen waren er 238 tegen, 41% van alle uitgebrachte stemmen.

Net zoals eerder dit jaar, heeft de FNV hard campagne gevoerd tegen dit akkoord. De FNV zit niet aan de onderhandelingstafel en heeft de leden opgeroepen tegen te stemmen, en alle collega’s te bewegen tot een tegenstem. Dat mag natuurlijk, in het draagvlakmodel van AVV tellen de stemmen van de FNV-leden net zo hard mee. Jammer is wel dat de FNV daarbij oneigenlijke argumenten gebruikt, zoals het afkraken van de snellere afbouw van loon bij ziekte, na een half jaar in plaats van na een jaar. De FNV sluit namelijk ook cao’s met een meer geleidelijke afbouw van loon bij ziekte. Bijvoorbeeld in cao SBS Productions, cao Boerenbond Welkoop, Albert Heijn Logistics cao, cao Drogisterijen, cao Groente- en Fruitgroothandel.

Er waren ook tegenstemmers

Zoals altijd vraagt AVV de tegenstemmers wat de reden van de tegenstem is. In de rapportage worden veel verschillende zaken genoemd, een aantal opvallende:

  • De verlaging van de zondagstoeslag. Veel mensen hadden begrepen dat de compensatie eenmalig zou zijn en daarna zou vervallen. Dat hebben we dus kennelijk onvoldoende duidelijk gecommuniceerd. De compensatie die je krijgt wordt niet afgenomen.
  • De loonsverhoging die veel mensen te laag vinden. Nu willen we hier niet flauw doen en erop wijzen dat die nog lager zou zijn zonder cao, maar veel mensen hadden kennelijk niet door dat alle afgesproken loonsverhogingen voor iedereen zijn die nog niet aan het (nieuwe) maximum van zijn/haar schaal zit. Wanneer je niet weet in welke schaal en welke trede je zit, kun je dit in principe op je loonstrook terugvinden.
  • De doorgeschoten flexibiliteit. Veel mensen dachten dat ze door het recht op niet-inroosterbare dagen erop achteruit gingen. Terwijl juist de oude cao optimale flexibiliteit bood aan de werkgever die je in principe 7 dagen per week kon inroosteren. Nu kan dat niet meer. Een part-timer die 20 uur of minder werkt (per week) heeft recht op twee niet-inroosterbare dagen per week, en full-timer op één.
  • De wijziging in de percentages van loondoorbetaling bij ziekte. Die was 100% het eerste jaar en 70% het tweede jaar. Dat wordt nu 100%, dan 90%, dan 80% en tenslotte 70%, steeds voor een periode van een half jaar. De afbouw in salaris bij langdurige ziekte is nu meer geleidelijk, zodat een werknemer na een jaar niet opeens 30% in salaris achteruitgaat.

AVV ondersteunt

Ook onbekendheid met de oude cao speelt vaak een rol bij tegenstemmers. Zo noemen verschillende mensen als reden voor de tegenstem dat zij/hij schrikt van de mogelijkheid dat de werkgever je in drukke perioden gedurende maximaal vier maanden per jaar 45 uur kan laten werken. Dat stond al in de oude cao en is blijven staan. Hetzelfde geldt voor de vier wachtdagen bij ziekte. AVV wil sowieso van de ouderwetse wachtdagen af, hopelijk lukt dat in de volgende cao.

Regelmatig worden ook de verschillende en soms tegenstrijdige gevoelens van mensen duidelijk zichtbaar in de rapportage. Zo schrijven sommige mensen dat ze liever niet op zondag willen werken, maar tegelijk vrezen ze minder ingeroosterd te worden op zondag als straks nieuwe krachten in verhouding goedkoper zijn. Hier speelt het belang van een baan tegenover het belang van goede arbeidsvoorwaarden. Een werknemer wil graag goede en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld compensatie voor het wegvallen van toeslagen. Tegelijkertijd kan die werknemer vrezen voor (de omvang van) zijn of haar baan wanneer nieuwe werknemers mogelijk goedkoper zijn doordat zij geen recht hebben op compensatie. AVV begrijpt hoe ingewikkeld dit is. Daarom zet AVV zich in om werknemers te ondersteunen in hun recht op goede arbeidsvoorwaarden.

Het lijkt er op dat op diverse plekken de cao niet goed wordt toegepast, of dat er andere zaken mis gaan, die mogelijk te maken hebben met de ARBO. Zo noemen veel mensen de te hoge temperaturen in de kas, het ontbreken van pauzes, en het woord ‘slaven’ valt wel erg vaak. Dat gaan we aanpakken in de komende periode.

Hoe verder

Cao-partijen zijn bezig de tekst van het principeakkoord om te zetten in een cao. Dat zal hopelijk zo snel mogelijk gereed zijn. Zodra er een definitieve cao-tekst klaar is, kun je die HIER op deze site vinden.

Hier kun je de rapportage van de stemming lezen.

01 september 2016