Dilka Dille & Kamille

AVV heeft samen met CNV-vakgenoten, De Unie en werkgeversorganisatie INretail afspraken gemaakt voor de overstap van Dilka en Dille & Kamille naar de nieuwe cao Retail non-food. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst op 31 januari 2019. AVV organiseerde een stemming voor alle werknemers van Dilka en Dille & Kamille. Zij mochten aangeven of ze het wel of niet eens zijn met deze gemaakte afspraken. Tot en met dinsdag 12 maart konden alle werknemers van Dilka, Dille & Kamille stemmen over de gemaakte afspraken.

Dit zijn de belangrijkste afspraken die we hebben gemaakt.

(Voor de exacte verwoording download de afspraken hieronder.)

 1. Overgang naar cao Retail non-food
  Per ingangsdatum 1 juli 2019 gaat de cao Retail non-food gelden voor werknemers van Dille & Kamille en Dilka.
 2. Salarisaanpassing
  Per 1 januari 2020 en 1 juli 2020 wordt je salaris aangepast met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd wordt. Voor de situatie per 1 juli 2019 zie punt 5-b (convenant-aanvulling op loontabellen).
 3. Regeling voor oudere werknemer
  Medewerkers kunnen vanaf 10 jaar voor hun AOW-leeftijd ervoor kiezen om 80% te gaan werken tegen 85% van hun salaris en een pensioenopbouw op basis van hun oorspronkelijke omvang van het dienstverband. Wel komen de seniorendagen te vervallen (reeds toegekende dagen worden bevroren).
 4. Vaste contracturen met flexibiliteit
  In de cao Retail non-food zal worden gewerkt met vaste contracturen, waarbij flexibiliteit van 35% plus en min is gegarandeerd. Dit heeft als voordeel dat iedereen (boven 16 uur) een vast maandsalaris krijgt en dat meer of minder uren (tot max. 35%) ten opzichte van de basiscontracturen op een later moment worden gecompenseerd door meer of minder te werken.
 5. Apart convenant voor Dille & Kamille en Dilka
  Er is een apart convenant opgesteld tussen Dille & Kamille en de vakbonden (AVV, CNV Vakmensen, de Unie) met aanvullende afspraken ten opzichte van de cao:
  1. Eigen functiebeschrijvingen worden ingepast
   Dille & Kamille heeft (een aantal) eigen functiebeschrijvingen die passen in de systematiek van functiegroepen in de cao Retail non-food. Werknemers worden per 1 juli 2019 in deze functiegroepen ingedeeld.
  2. Aanvulling op de loontabellen
   Er komt een aanvulling op de loontabellen ten opzichte van de cao Retail non-food. Bij alle functieniveaus liggen de maxima waar je sowieso naartoe groeit hoger, en bij de hogere functieniveaus zit daarbovenop nog een extra aanvulling waar je tredeverhoging afhankelijk is van je beoordeling, maar waar je wel automatisch de cao-stijging ontvangt.
   LET OP: de loontabellen (voor winkelpersoneel) die onderdeel uitmaken van dit akkoord, zien er anders uit dan de loontabellen die je nu kent. Dat komt omdat precies op 1 juli 2019 de vakvolwassen leeftijd omlaag gaat van 22 jaar naar 21 jaar. Dat betekent, dat je vanaf 1 juli 2019 vanaf 21 jaar recht hebt op (100% van) het wettelijk minimumloon, terwijl je nu op je 21steslechts 85% van dat minimumloon ontvangt. Deze aanpassing heeft gevolgen voor het hele loongebouw, zodat dat er anders uitziet dan de huidige loontabel. Bovendien worden nog alle bedragen uit de loontabel die onderdeel is van dit akkoord op 1 juli nog verhoogd met de stijging van het wettelijk minimumloon op die datum. Hoeveel die bedraagt, maakt de overheid pas in mei bekend. Ter vergelijking: de stijging bedroeg op 1 januari 2019 1,34%
  3. Iedereen die een 13de maand heeft, behoudt deze
  4. Er worden geen wachtdagen ingehouden bij ziekte
  5. Compensatie voor versobering zondagstoeslag
   Er komt een compensatie voor de versobering van de zondagstoeslag van 100% naar 50%, gebaseerd op een referteperiode van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. Dille & Kamille berekent wat je in die referteperiode aan zondagstoeslag hebt ontvangen en, indien je bereid blijft op zondag te werken, krijg je een toeslag van 50% van dat uitgerekende bedrag. Zie verder artikel 4.2 in de module VGT van de cao Retail non-food 2018-2020.

Functieprofielen

Hier kun je het functieprofiel van jouw functie bekijken. 
Navigeer terug door de knop in je browser te gebruiken.

Informatie per afdeling 

Bekijk of dowload hier de afspraken voor medewerkers van Dille & Kamille

Bekijk of dowload hier de afspraken voor medewerkers van het distributiecentrum Dilka 

Bekijk of download hier de afspraken voor medewerkers van het servicekantoor

Vragen?

Heb je een vraag over de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen en antwoorden staat. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Mail dan je vraag naar AVV. We doen ons best om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Meer lezen

Wil je de nieuwe afspraken vergelijken met de oude afspraken? Dat kan met behulp van de tekst van de cao Gebra 2009 - 2010 en de cao Retail non-food 2018-2020. Medewerkers van Dille & Kamille en Dilka vallen tot de overgang onder de cao Gemengde branche en speelgoedbranche (Gebra). 

Wil je weten hoe AVV te werk gaat om een cao te sluiten?

Bekijk de animatie hieronder over het sluiten van een cao in de sector Fashion. 

De cao Retail non-food is een raamcao. Als je wil weten wat dat precies inhoudt, bekijk dan onderstaande animatie. 

14 maart 2019