AVV: de democratische vakbond

Naar de rechter voor de cao Bioscopen

Bioscopen en filmhuizen

In de sector bioscopen en filmhuizen is al een tijd geen cao meer. De cao is opgezegd door werkgevers. Maar er is nu ook geen formele basis meer voor werkgevers om pensioenpremie bij werknemers in te houden. Die premie wordt echter wel ingehouden op het loon en kost werknemers soms duizenden euro's.
Een afspraak over het werknemersdeel van de pensioenpremie is een collectieve afspraak over een arbeidsvoorwaarde. AVV hoort als actieve vakbond in de sector bioscopen en filmhuizen bij zo'n afspraak te worden betrokkenen. Ondanks herhaaldelijk verzoek willen werkgevers niet met ons in gesprek. Daarom zijn wij afgelopen juni naar de rechter gestapt. De zaak ligt nu bij de rechter en inmiddels zijn we bezig met een tweede ronde van hoor en wederhoor.

Claims

Wij hopen dat het werkgevers duidelijk wordt dat de huidige situatie tot problemen en claims met terugwerkende kracht leidt. Immers: werknemers die vinden dat er onterecht pensioenpremie is ingehouden kunnen dat geld terugvragen aan de werkgever. Een mogelijke oplossing is om weer tot een cao te komen waarin we afspraken netjes regelen. We houden jullie op de hoogte van het verloop van de juridische procedure.

27 september 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel