AVV: de democratische vakbond

Nog steeds geen cao Technische Groothandel: laatste stand van zaken.

Technische groothandel

Maandag 9 december hebben vakbonden (FNV, CNV, de Unie en AVV) en Werkgevers Technische Groothandel (WTG) verder gesproken over de cao voor de Technische Groothandel.

WTG heeft een voorstel gedaan dat alleen een paar verslechteringen bevatte. Het voorstel heeft een looptijd van vier jaar en een totale loonstijging van 9%.  Alle vier aanwezige bonden hebben aangegeven geen heil te zien in de verdere bespreking van dit voorstel.  

FNV heeft te kennen gegeven uitonderhandeld te zijn en actie te gaan voeren. AVV heeft een tegenvoorstel gedaan om te gaan praten over een kortlopende cao voor 2019 en 2020, en daarin alleen de onderwerpen loonstijging en dagspiegel/toeslagen op te nemen.

Werkgevers hebben daarop gezegd daarop in te gaan, en daarbij alle bonden weer uit te nodigen. FNV heeft laten weten hier geen gehoor aan te geven. De Unie en CNV hebben laten weten de uitnodiging tegemoet te zien.

09 december 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel