AVV: de democratische vakbond

AVV buitenspel gezet, werknemers staan weer met lege handen

Bioscopen en filmhuizen

Sinds 1 juli 2016 is er geen cao meer bij bioscopen. Er worden geen collectieve afspraken meer gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Dat is een slechte zaak! Wanneer je vóór deze datum al in dienst was, is er in veel gevallen nog nawerking van de oude cao. Maar voor iedereen die ná deze datum in dienst is getreden bij een bioscoop, is dit niet zo.

In het voorjaar van 2018 merkte AVV dat we niet meer gevraagd werden mee te praten over het werknemersdeel van de pensioenpremie. Maar in het pensioenreglement staat dat dit deel van de premie wordt bepaald door sociale partners. De sociale partners zijn alle partijen die aan tafel zitten voor het cao-overleg, de werkgevers én de bonden. Daar hoort AVV dus bij.

Een collectieve afspraak om werknemerspremie in te houden voor pensioen kost werknemers geld. AVV wilde daarom betrokken worden en dan meteen over andere collectieve afspraken praten, zoals een loonsverhoging. Werkgevers krijgen anders alleen de lusten, maar niet de lasten die collectief overleg met zich mee brengt.

Werkgevers wilden echter niet praten over een cao, daarom is AVV vorig jaar een rechtszaak gestart. In het licht van de rechtszaak hebben werkgevers daarop samen met FNV de definitie van ‘sociaal partner’ aangepast in het pensioenreglement, zodat AVV daar niet meer aan voldeed. Het is lastig te begrijpen waarom een andere vakbond zich op deze manier negatief met onze rechtszaak zou bemoeien. Toch is dit gebeurd en AVV heeft de rechtszaak verloren. De actie van FNV gaat lijnrecht in tegen de belangen van werknemers in de bioscopen en filmhuizen. 

Werknemers in de bioscopen verdienen een goede cao. Het is spijtig dat het niet is gelukt om een gesprek over eerlijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen via de rechter. Houd je van droge, taaie kost, dan kun je hier de uitspraak van de rechter nalezen.

26 maart 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel